PỈ NOỌNG CẦN DAO LÔ GANG DÚ HOẸN BA CHẼ SLẢNH QUẢNG NINH LỒNG LÈNG CHƯỚNG CHẮP AU SLE KHƯỞNG SLỬA KHÓA CÚA DÂN TỘC
Thứ tư, 13:18, 24/01/2024 Báo Dân tộc và Phát triển Báo Dân tộc và Phát triển
Bại khưởng slửa khóa mì tẳm tởi ké lẻ fấn nâng chang bại mòn đây pjòi cúa dân tộc, ết lẻ chang slì tởi slổng mì lai mòn tối mấư tồng cà này. Dú hoẹn búng khau phja Ba Chẽ (Quảng Ninh), tỉ mì lai pỉ noọng cần Dao Lô Gang, cà này pỉ noọng đang slí lồng lèng chướng chắp au sle quá fiểc ăn vằn pỉ noọng xày nủng slửa khóa dân tộc .
 

Dú hoẹn Ba Chẽ (Quảng Ninh) mì 14 dân tộc, chang tỉ mì pỉ noọng cần Dao chám tềnh 45%, mì 3 cáng Dao lẻ Dao Thanh Y, Dao Thanh Phán, Dao Lô Gang. Tứng cáng cần Dao xày mì bại khưởng slửa khóa táng căn. Cần Dao Lô Gang pửa cón dú xạ Thái Bình, xạ Kiên Mộc, hoẹn Đình Lập, slảnh Lạng Sơn khảm quá Ba Chẽ mà hết kin tứ pi 1982, pỉ noọng fấn lai dú bại bản Khe Nà – xạ Lương Mông; Đồng Khoang – xạ Đạp Thanh; Khe Ốn – xạ Thanh Lâm, thuổn thảy mì tềnh 5 pác cần.

Pửa thâng bản cúa pỉ noọng cần Dao Lô Gang, bảt đú pỉ noọng xẹ hăn đảy bại khưởng slửa khóa chăn mjảc tha đảy pỉ noọng táng lồng mừ nhặp nhọm sléo phải. Khưởng slửa khóa cúa pỉ noọng cần Dao Lô Gang fấn lai lẻ mì slắc đeng vạ lương tứ ăn tù thổm hua thâng slửa khóa vạ cái phải lặng đang. Fấn nhằng tẻo lẻ slắc kheo tồng bâư mạy, slắc khao vạ đăm.

Pỉ xáu pỉ noọng bại cáng Dao đai, slửa khóa cúa pỉ noọng cần Dao Lô Gang đảy sléo bjoóc hẳm lai vạ hẳm na. Pạng chang mì bâư slửa dà ấc đảy pỉ noọng sléo bjoóc vạ au đao hả coóc bặng ngần mà sléo khảu pây. Khóa kha quảng, nảp khóa chun, kha khóa lì thâng tềnh kha pu, tin khóa tó đảy sléo bại thình bjoóc chăn đây slướng. Tù thổm hua lẻ pạng chang đảy au cái khân quẳn khảu, pạng nả lẻ đảy sléo bại thình bjoóc slắc đeng vạ đảy hết tồng ăn pài lườn, tềnh ăn tù mì piếng phải nâng dà quá tềnh pây, piếng phải nẩy đảy sléo ăn đao pét coóc vạ bại thình bjoóc bâư...tềnh ăn tù nhằng đảy au muối mác pắt đo slắc mà lọi khảu quá quẳn quá khóp ăn tù sle mủng đây slướng. Cái phải lặng đang lẻ phải khao lì 2 xích, 2 hua cái phải xày đảy sléo bjoóc đeng.

Tói xáu khưởng slửa khóa nủng pây hết lùa tó tồng khưởng slửa khóa nủng ăn vằn tọ mì them cái khân dà nả vạ khân hổm hua đảy au len đeng mà sléo pền bjoóc, ăn tù hổm hua 4 coóc mì 4 cái slai, tói xáu cái khân hổm hua hẩư lùa pậu lẻ biếng phải 4 tấng đảy sléo bại thình bjoóc đảy dà quá tềnh ăn tù hổm hua pây.

Nhằng khưởng slửa khóa cúa pỏ chài mì: tù hổm hua, slửa, khóa, ăn tù lẻ mần, đảy sléo pền dưởng ngàu pù phja, nậu bjoóc, dưởng ngàu tua cần vạ muối qua. Bâư slửa lẻ mì 4 ăn tòi dú pạng nả, 2 làn slửa tó đảy sléo bại thình bjoóc tồng bâư slửa mẻ nhình. Khưởng slửa khóa nủng chang vằn xỉnh lẩu cúa pỏ chài lẻ mì them bâư slửa lì kheo, tù hổm hua vạ mì piếng phải slí tấng sle dà pạng nả.

Chang bại pi quá, hoẹn Ba Chẽ xường slì ngòi dỏm thâng fiểc chướng chắp au sle bại mòn đây pjòi cúa dân tộc ết lẻ chướng chắp su sle khưởng slửa khóa cúa bại dân tộc nọi cần, chang tỉ mì slửa khóa cúa pỉ noọng cần Dao Lô Gang bặng bại pản fáp: khay bại lởp slon sléo phải, sli chiềng nủng slửa khóa dân tộc, roọng riểc pỉ noọng cần Dao nủng slửa khóa dân tộc chang bại slì nèn, lẹ, hội vạ chang bại nâư chào cờ hua tuần tói xáu bại lủc slư slon trường nội trú cúa hoẹn...

Áo Triệu Sinh Kim, Bí thư chi bộ, cần cốc bản Khe Ốn hẩư chắc “Sle cạ hẩư bại slắm ón chắc chướng chắp au sle bại mòn đây pjòi cúa dân tộc, bản boong khỏi slắng cạ ăn pi thâng vằn Đại đoàn kết tằng dân tộc 18/11 lẻ thuổn thảy pỉ noọng dú chang bản xày nủng slửa khóa cúa dân tộc lầu.

Đảy chắc, hoẹn Ba Chẽ đạ vạ đang slí lồng lèng roọng riểc pỉ noọng cần Dao Lô Gang lồng lèng chướng chắp au sle khưởng slửa khóa cúa dân tộc lầu sle cọp fấn hết nèm đây Nghị quyết 33 (khóa XI) “mừa tẳng có, chướng chắp au sle bại mòn đây pjòi dưởng ngàu cần Việt Nam pang chỏi hẩư tàng hết kin cúa nặm mường vằn cảng mắn rèng, chàu mjảc”./.

Báo Dân tộc và Phát triển

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC