Pơk uănh mông nar djăt: 13/8/2020

VOV4.M’nông: T^ng n’gâng kan rnă njrăng êng neh dak Nhật Bản, tâm 10 nar bôk khay 8 dja, ho\ geh 32 nu^h mpeh tahen rnă njrăng êng geh ntưp Covid-19. Ta năp nô nău dja, N’gâng kan rnă njrăng êng neh dak Nhật Bản ho\ n’hao dăng ăp trong njrăng n’gang le\ ma mpăng hăn râng tâm ăp rơh tâm mâp, tâm nđu\r geh do\ng ndrănh, bia đah sĩ quan, tahen ngăn…Bộ trưởng rnă njrăng êng Kono Taro an lah, dơn geh trong dja mơ dơi der bah ntưp rêng, yơn du\t n’hâm nking nchăng dơi du gâl đo\ng nău ntưp rêng lam hvi. Bah meng nê, ho\ geh mpơl nu^h ntưp ji Covid-19 ta ăp nkual gu\ tahen, ntu\k gu\ nde tahen…yơn lah mô ho\ geh nău ntưp rêng mpôl./

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng