ĐÀ NẴNG, ZÂP C’MOO PAY ĐOỌNG LẤH 67 TỶ ĐỒNG ZOOI ĐOỌNG C’BHÚH ZƯ LÊY TÊÊM NGĂN AN NINH
Thứ ba, 16:41, 11/06/2024 VOV Miền Trung VOV Miền Trung
Co Tu.VOV.VN: Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng t’mêê lêy cha mêết ooy 2 Nghị quyết crêê tước quy định cr’nọo bh’rợ, đợ mơ số lượng lâng chế độ, chính sách, pr’đơợ têêm ngăn bh’rợ lâng c’bhúh pấh bhrợ zư lêy an ninh cóh vel đông. Zâp c’moo thành phố nâu pay đoọng lấh 67 tỉ đồng zooi đoọng chế độ, chính sách đoọng c’bhúh nâu bhrợ bh’rợ.

 

 

 

Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng t’mêê xay moon Nghị quyết quy định “Cr’noọ bh’rợ bhrợ pa dưr Tổ zư lêy an ninh têêm ngăn, cr’noọ bh’rợ đắh số lượng đợ apêê cóh Tổ zư lêy an ninh têêm ngăn” cóh vel đông thành phố Đà Nẵng. Ghít lấh, zâp zr’lụ đhanuôr ắt, vel bhươl bơơn bhrợ pa dưr mưy Tổ zư lêy têêm ngăn vêy tơợ 3 tước 6 cha nặc, pa zêng mưy Tổ trưởng, mưy Tổ phó lâng zâp tổ viên. Ha dang cóh vel đông vêy lấh 1.000 pr’loọng đhanuôr bơơn đoọng 2 Tổ zư lêy an ninh têêm ngăn. Apêê cóh Tổ zư lêy an ninh têêm ngăn bơơn pay tơợ c’bhúh zư lêy dân phố, đội trưởng, đội phó đội dân phòng cắh cậ bơơn pay ting quy định âng Luật Lực lượng ting pấh zư lêy an ninh têêm ngăn vel đông. Tổ trưởng Tổ zư lêy tệêm ngăn căh choom bhrợ đh’rưah 2 chức danh cấp trưởng đhị zr’lụ đhanuôr ặt, vel bhươl.

Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng cung xay moon Nghị quyết “Quy định chế dộ, chính sách pr’đơợ tệêm ngăn pa bhrợ cơnh lâng k’bhuh ting pâh zư lêy tệêm ngăn đhị cơ sở coh vel đong thành phố”.

Moon đơc thành phố Đà Nẵng bhrợ t’vaih 1.235 Tổ zư lêy tệêm ngăn lâng pazêng 4.900 cha nắc, zập c’moo thành phố pay lâh 67 tỉ đồng đoọng zooi apêê chế độ, chính sách đoọng ha k’bhuh nâu. T’cooh Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng k’đươi moon apêê ngành, vel đong pr’hân xay bhrợ liêm choom Nghị quyết ơy xay moon./.

Đà Nẵng, mỗi năm chi hơn 67 tỉ đồng hỗ trợ lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở

Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa thông qua 2 Nghị quyết liên quan đến quy định tiêu chí, số lượng và chế độ, chính sách, điều kiện đảm bảo hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Mỗi năm, thành phố này chi hơn 67 tỉ đồng hỗ trợ chế độ, chính sách để lực lượng này làm nhiệm vụ.

Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa thông qua Nghị quyết quy định “Tiêu chí thành lập Tổ Bảo vệ an ninh trật tự, tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Cụ thể, mỗi khu dân cư, thôn được thành lập một Tổ Bảo vệ an ninh trật tự có từ 3 đến 6 thành viên, bao gồm một Tổ trưởng, một Tổ phó và các tổ viên. Trường hợp khu dân cư, thôn có trên 1.000 hộ dân được bố trí 2 Tổ Bảo vệ an ninh trật tự. Thành viên Tổ Bảo vệ an ninh trật tự được kiện toàn từ lực lượng bảo vệ dân phố, đội trưởng, đội phó đội dân phòng hoặc được tuyển chọn theo quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Tổ trưởng Tổ Bảo vệ an ninh trật tự không được kiêm nhiệm 2 chức danh cấp trưởng tại khu dân cư, thôn.

Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nãng cũng thông qua Nghị quyết “Quy định chế độ, chính sách điều kiện đảm bảo hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố”. 

Dự kiến thành phố Đà Nẵng thành lập 1.235 Tổ Bảo vệ an ninh trật tự với tổng số 4.900 thành viên, mỗi năm thành phố chi ngân sách hơn 67 tỉ đồng để hỗ trợ các chế độ, chính sách cho lực lượng này. Ông Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị các ngành, địa phương khẩn trương triển khai hiệu quả Nghị quyết đã thông qua./.

VOV Miền Trung

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC