QUẢNG NAM: ZOOI 5 CHR’VAL ZR’LỤ DA DING CA COONG CHR’HOONG TÂY GIANG CHOH 18HA TƠƠM ZA NƯƠU
Thứ ba, 16:44, 11/06/2024   (Baodantoc.vn)   (Baodantoc.vn)
Co Tu.VOV.VN: Bhrợ têng Nghị quyết số 09 âng HĐND tỉnh Quảng Nam đăh cơ chế t’pâh zư lêy lâng pa dưr sâm Ngọc Linh lâng tơơm za nươu lơơng coh vel đong tỉnh cr’chăl 2022 – 2025, chr’hoong Tây Giang ơy zooi 5 chr’val zr’lụ da ding ca coong choh 18ha tơơm za nươu zập rau.

 

 

Ghit nắc, cơnh lâng tơơm sâm Ngọc Linh, UBND chr’hoong Tây Giang ơy pa đơp Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp chr’hoong trực tiếp bhrợ têng cr’noọ bh’rợ đơơng sâm Ngọc Linh đhị chr’val Ch’Ơm. Tơợ cr’chăl đơơng choh coh lơơng lâng tơợp choh tước nâu kêi vêy pazêng 850 t’nơơm ma mông; coh đêêc 95 t’nơơm vêy hi la, 755 t’nơơm xoọc đâu nắc chắt tu t’mêê lâh cr’chăl ha ọt, 150 t’nơơm chêệt tu a mọ cắp pa hư.

Cơnh lâng tơơm za nươu bha lầng coh vel đong chr’hoong, c’moo 2023, chr’hoong Tây Giang bhrợ têng 2 bhươn ươm za nươu tơợ xa nay bh’rợ âng k’tiếc k’ruung pa dưr pr’ặt tr’mông zr’lụ đhanuôr acoon coh lâng da ding ca coong. Xoọc 2 bhươn ươm m’ma nâu xoọc coh cr’chăl pa xang lâng tơợp ươm.

Bhrợ têng Nghị quyết 09 âng HĐND tỉnh Quảng Nam, chr’hoong Tây GIang vêy 16 pr’loọng âng vel đong 5 chr’val Gari, Axan, Tr’hy, Lăng lâng Atiêng bơơn zooi choh zập tơơm za nươu lâng đhăm bhưah 18ha. Lâh mơ, xay bhrợ Đề án zư lêy lâng pa dưr tơơm za nươu cr’chăl 2022 – 2025, t’hước tước c’moo 2030, chr’hoong Tây Giang cung ơy bhrợ pa dưr 4 bhươn mẫu bhưah 5ha coh vel đong 4 chr’val Lăng, Tr’hy, Gari, Ch’ơm./.

Quảng Nam: Hỗ trợ 5 xã vùng cao huyện Tây Giang trồng 18ha cây dược liệu

Thực hiện Nghị quyết số 09 của HĐND tỉnh Quảng Nam về cơ chế khuyến khích bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh và cây dược liệu khác trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2025, huyện Tây Giang đã hỗ trợ 5 xã vùng cao trồng được 18 ha dược liệu các loại.

Cụ thể, đối với cây sâm Ngọc Linh, UBND huyện Tây Giang đã giao Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện trực tiếp thực hiện mô hình di thực sâm Ngọc Linh tại xã Ch’ơm. Qua thời gian di thực và trồng thử nghiệm đến nay có tổng 850 cây sống; trong đó 95 cây có thân lá, 755 cây hiện nay đang nảy mầm do mới qua thời kỳ ngủ đông, 150 cây chết do chuột và côn trùng phá hoại.

Đối với cây dược liệu chủ lực trên địa bàn huyện, năm 2023, huyện Tây Giang xây dựng 2 vườn ươm dược liệu từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hiện, 2 vườn ươm giống này đang trong giai đoạn hoàn thiện và bắt đầu gieo ươm.

Thực hiện Nghị quyết 09 của HĐND tỉnh Quảng Nam, huyện Tây Giang có 16 hộ thuộc địa bàn 5 xã Gari, Axan, Tr’hy, Lăng và Atiêng được hỗ trợ trồng các loại cây dược liệu với diện tích 18ha. Ngoài ra, triển khai Đề án bảo tồn và phát triển cây dược liệu giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030, huyện Tây Giang cũng đã xây dựng 4 vườn mẫu quy mô 5ha trên địa bàn 4 xã Lăng, Tr’hy, Gari, Ch’ơm./.

                                                                  

  (Baodantoc.vn)

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC