Gia Lai: Plaiz đảng viên biên phòng zỉa coz láng tẩy cạp ghến
Thứ hai, 00:00, 20/05/2019

Gia Lai: Plaiz đảng viên biên phòng zỉa coz láng tẩy cạp ghến

          Chi bộ Beng láng, Ia Chía xía, Ia Grai guyển, Gia Lai xanhz mài 7 đảng viên, tziàng hổ phát nayz, chi bộ mài thim 1 làn đảng viên bez Trung uý Ngô Văn Hữu, cán bộ Đồn BP Ia Chía. Trung uý Hữu pun hiuz, pịa sinh hoạt chi bộ láng hả thính pun có hiuz tuz múa tỏi nhây hiêuz hamz. Ziêm nải mài vả congz khuýn cáp pun láng tồng hangz thính xỉ pun cấp uỷ, chính quyền tẩy pung:

          " Tzấu can cờ ngải cấp nhây sành ấy kếu líu hiêuz tzấu lống xỉ tào liều pịa sinh hoạt chi bộ, sành ấy bez pầu hang chất lượng sinh hoạt chi bộ kếu tzấu dân vận nhây xỉ. Quýa sinh hoạt ziêm láng bez zia tồng hiuz tuz múa tỏi nhây hiêuz hamz liều mài chaoz thính xỉ pun cấp uỷ, chính quyền tẩy pung, miền tzấu con đơn vị sẽ mài coz tìu chaoz thính pun múa tỏi  cào họp lấy".

          Láng tziêuz Rơ Châm Chích, Bí thư chi bộ Beng láng, Ia Chía xía, Ia Grai guyển, Gia Lai xanhz pun hiuz, congz ziêm hít mài đảng viên bộ đội biên phòng chuổng sinh hoạt, chi bộ nhây xỉ tzấu tuz pầu pháo. Coz đảng viên ziêm láng tồng hiuz đỏ bua nhây xỉ tào. Lái nải thzàm đảng viên hả thuất khzaz phát hiáng hiàng thzun liều tzấu mâu pun múa tỏi. Thzàm huaz hả púng tamz caz nhàn coiz thiuz cành tzuống ngim, tào xanh puônz hangz tzùng hùa tziu, cà phê, tzuống miaz úi viàng ngùng, zùng liều pầu hang nhuồn xiêu, pầu hang sấy tzảng:

          " Quýa tzùn pun múa tỏi duốn Đảng, pliào kuaz nhây coz chủ trương tzính sâu pháp lấy, líu bez tẩy pung nhây sành ấy, líu bez cunz xiêuz cạp ghến chaoz. Tzấu hangz hái liều panh kếu miền màn hò nò kếu tỏi. Tài nhể bez phát hiáng hiàng thzun liều chamz ngỏ zỉa chổm. Sành ấy vuổn bez puz chiênz tuz òn niàng chính trị, trật tự pành on tziều tình ziêm cạp ghến".

          Gia Lai xanhz mài cạp ghến chaoz quýa đảng 90 tổng quýa 7 xía, 3 guyển, nít kếu kuaz Campuchia. Ziêm xanhz nhây cạp ghến bez hả liệp tziàng hệ thống đồn, trạm kếu 8 đồn biên phòng. Can Đại tá Vũ Trung Kiên, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy biên phòng Gia Lai xanhz, biên phòng xanhz hả kênz tuz 7 cán bộ, đảng viên zói ziêm coz đồn BP liều plaiz duốn ban chấp hành Đảng bộ coz xía. Chuổng nải, 50 cán bộ, đảng viên zói ziêm coz đồn BP khờ lểnh tồng tuz kênz liều plaiz duốn sinh hoạt ziêm coz chi bộ láng ziêm cạp ghến. Nayz bez quàn miền nít kếu múa tỏi liều thính xỉ pun cấp uỷ, chính quyền tẩy pung tồng hangz biên phòng xanhz liều tzấu lống xỉ tào hiàng thzun, tziều tình, òn niàng chính trị ziêm pliến tẩy cạp ghến:

          " Tzấu lống quy chế plúi họp ziêm Đảng uỷ Bộ Tư lệnh biên phòng kếu xanhz uỷ Gia Lai, zia bua hả chà đảng thzấy liệp quy chế plúi họp kếu guyển uỷ 3 guyển cạp ghến. Ziêm hít plaiz coz quàn cán bộ biên phòng, zia bua plaiz 7 đồng chí cán bộ biên phòng pịa cấp uỷ xía kếu kênz 50 cán bộ ziêm coz đồn BP liều pịa sinh hoạt ziêm coz chi bộ láng tẩy. Tzính nayz quàn miền hòng hoi sẽ chuổng kếu cấp uỷ chính quyền puz chiênz òn niàng chính trị, òn niàng cạp ghến".

          Chuổng kếu tzấu lống tìu xỉ xiêuz mảng chủ quyền, òn niàng, Bộ đội biên phòng Gia Lai đuông mài coz tìu chaoz tzấu lống, cáp puổn khziếm ziêm hít phát hiáng hiàng thzun tziều tình, pầu hang miền màn ziêm pliến tẩy cạp ghến. Quýa nải puz chiênz òn niàng ziêm pliến tẩy cạp ghến./.

TTTN - Biên dịch

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC