Miền màn khuýn cáp vả pịa dự thảo văn kiện Đại hội XIII
Thứ ba, 15:24, 26/01/2021

Miền màn khuýn cáp vả pịa dự thảo văn kiện Đại hội XIII

Bez Đảng bộ khziếm ziêm Lào Cai xanhz, ngay hít mài Trung ương, xanhz nhây tò con, tồm plấu Lào Cai bez ziệt ziêm tấy Đảng bộ zói ziêm hít tzoz miền màn nhây vả khuýn cáp pịa coz dự thảo  văn kiện Đại hội Đảng tziàng kuaz dủn 13.

Can ông Đặng Song Nam, Trưởng ban Tổ chức xanhz uỷ Lào Cai, ziêm hít thzàng làng, khuýn cáp pịa dự tháo nghìn nhiếu coz văn kiện đại hội pun puột miền màn tzấu tziêuz kếu tìu khziếm ziêm tìu xỉ thzấy liệp Đảng.

Lái mài hiều tzòi cào hang tói kếu coz guyển, thị khờ lềnh ziêm xanhz, tồm plấu Lào Cai mài quýa đảng 10 thzin Đảng viên sinh hoạt can Ban Chấp hành Trung ương nhây quồi tỉnh 213 kếu ói tháo 500 làn cán bộ duốn hưu diện Ban Thường vụ xanhz cunz xiêuz. Ông Nam pun hiuz, tồm plấu hả tzoz nayz quàn miền nhây vả khuýn cáp:

“ Zia bua hả tzoz miền màn nhây vả khuýn cáp, chuổng nải tháo tzunz pịa coz làn miền mài hiều tzòi, sành ấy ló hiuz cào lống, ziêm nải bez tzoz tuz vả congz lống hải khuýn cáp pịa dự thảo coz văn kiện Đại hội Đảng”.

Phún tuz pun puột, tziàng hổ quýa, tziàng Lào Cai xanhz tzoz tuz ói tháo 14 thzin vả congz khuýn cáp pịa coz văn kiện Đại hội 13. Tìu pến congz bez miền màn nhây vả khuýn cáp ziệt puổn.

Can ông Dương Đức Huy, Trưởng ban Tuyên giáo xanzh uỷ Lào Cai, miền màn nhây vả khuýn cáp hả tuz chúi duốn trung ương; nayz tìu pun puột Đảng kềnh cấu tháo pun miền màn tzấu tziêuz, tzấu pun miền màn cào xiến pịa Đảng.

Bez cán bộ tzấu tìu xỉ tzoz miền màn nhây vả khuýn cáp ziêm Lào Cai xanhz, ông Huy guyền hâyz hít puột mài thzàm làn miền nhây vả khuýn cáp kềnh lống. Kềnh tziênz, puổn thamz đảng viên, miền màn khuýn cáp pịa coz dự thảo văn kiện Đại hội Đảng pun puột miền màn kềnh cấu tháo kếu xiến pịa Đại hội. Ông Huy congz:

“ Đảng vuaz miền màn tồng cấu tháo, ưz quânz ỳ tzản miền màn kềnh cấu tháo. Đảng nhây văn kiện tồng congz đô thzàm nhủng, ưz quân coz dự thảo văn kiện Đại hội 13 mayz khúng congz tháo thzàm tìu xỉ bez anhz nít kếu miền màn. Zia bua hamz chiênz Đại hội Đảng nayz dủn bua sẽ tzấu tuz lống”./.

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC