BẠI CẦN TỨC TỎ MẺN PHẠT PỀN RỪ
Thứ hai, 08:00, 05/02/2024 VOV2 VOV2
Chang bại vằn nèn vạ slì lẹ hội, bại tàng dưởng tức tỏ hăn mì chăn lai. Nẩy lẻ bại fiểc hết xá nhoòng pện lẻ nắm tan cần tức tỏ mẻn phạt, nhằng tằng bại cần có hẩư cần đai tức tỏ tó mẻn fạt slẳt slọ.
 

 

Luật sư Nguyễn Hữu Toại, Công ty Luật TNHH Hừng Đông hẩư chắc: Ngòi mà cần hết xá nẩư rụ nắc, nọi rụ lai chèn, cần chùa cần đai tức tỏ xẹ mẻn fạt chèn rụ mẻn nẳng lườn xăng. Hạy cạ hết xá nẩư lẻ mẻn fạt chèn:

Điều 322 Bộ luật hình sự đạ mai mừa tội chùa căn tức tỏ lụ au cúa cái pây tức tỏ lăng nẩy:

- Cần tầư chùa căn tức tỏ lụ au cúa cái pây tức tỏ xẹ mẻn fạt chèn tứ 50 triệu- 300 triệu mưn lụ mẻn nẳng lườn xăng tứ pi nâng thâng 5 pi.

+ Có hẩư 10 cần tức tỏ tò khửn pày nâng, mẻn pắt đảy thư sổ chèn vạ cúa cái sle tức tỏ tảy chá tứ 5 triệu mưn tò khửn lụ có tứ 2 bôm tức tỏ tò khửn pày nâng mẻn pắt đảy thư sổ chèn vạ cúa cái sle tức tỏ tứ 5 triệu mưn tò khửn.

+ Hẩư tứ 10 cần tò khửn tức tỏ dú lườn, tỉ khai cúa cái, công ty, tỉ tôm, sluôn cúa lầu hết chẩu, mẻn pắt đảy thư sổ chèn vạ cúa cái sle tức tỏ táy chá tứ 5 triệu mưn tò khửn lụ có 2 bôm tức tỏ tò khửn pày nâng mẻn pắt đảy thư sổ chèn vạ cúa cái sle tức tỏ tứ 5 triệu mưn tò khửn.

+ Thuổn thảy sổ chèn, cúa cái sle tức tỏ chang pày nâng tảy chá tứ 20 triệu mưn tò khửn.

+ Hết tỉ tảng cúa cái hẩư cần tức tỏ; tẳt bại thình máy sle tức tỏ lụ păn cần pây tiểm ngòi, hung hang lụ chậư chọ pan tức tỏ.

+ Xa tàng ni pửa mẻn páo pắt, dủng bại thình xe, điện thoại sle pang hưa fiểc tức tỏ.

+ Đạ mẻn fạt chèn pửa hết xá đảy mai dú Điều nẩy lụ hết xá nèm thắn mai dú Điều 321 cúa Bộ luật nẩy lụ mì án mừa tội tức tỏ lụ tội đảy mai dú Điều 321 cúa Bộ luật nẩy, xằng lẹo án tọ tẻo hết xá pày mấư.

Hạy cạ pỉ noọng hẩư cần đai dim chèn tọ pỉ noọng nắm chắc cần dim au chèn cúa lầu pây tức tỏ lẻ pỉ noọng nắm mẻn tỉnh khảu tội hết xá. Pện tọ, pỉ noọng đạ chắc cần dim chèn cúa lầu xẹ au chèn pây tức tỏ lẻ đạ xày hết xá đuổi căn mừa tội tức tỏ.

Tiểm C, Khoản 2, Điều 322 Bộ luật hình sự mừa Tội chùa căn tức tỏ lụ au cúa cái pây tức tỏ đạ mai: Dủng tàng mạng, máy tính, điện thoại lụ cúa cái điện tử sle hết xá lẻ mẻn fạt nẳng lườn xăng tứ 5 thâng 10 pi.

Noỏc mà, cần hết xá nhằng mẻn fạt chèn tứ 20 thâng pác triệu mưn lụ mẻn slu fấn cúa cái nâng lụ slu lẹo cúa cái, tôm nhả, lườn lảng.

 Pện nẩy lẻ, cần tầư tức tỏ quá mạng máy tính đảy ngòi lẻ thắn nâng fạt nắc them ngải mẻn nẳng lườn xăng lai pi./.

VOV2

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC