BẠI THẮN FẠT PỬA KIN LẨU BIA DÁ NHẰNG PÂY XE
Thứ hai, 10:49, 19/02/2024 VOV2 VOV2
Kin lẩu bia lẻ ết chang bại cốc co tải thâng lai pày xe tò toỏng dú nặm mường lầu. Pháp luật đạ mì bại thắn fạt slẳt slọ tói xáu bại cần pửa kin lẩu bia dá nhằng pây xe.
 

 

Nèm thắn mai dú Điều tải 5, Điều tải 6, Nghị định 100 pi 2019 cúa Chính phủ mừa fiểc fạt chèn pửa cần kin lẩu bia dá nhằng pây xe.

* Tói xáu cần pây xe ô tô vạ bại xe tồng xe ô tô:

- Fạt chèn tứ 6 triệu thâng 8 triệu mưn tói xáu cần lái xe tềnh tàng tọ chang lưởt lụ chang tài châư mì nồng độ cồn xằng quá 50 miligam/100 mililít lưởt lụ xằng quá 0,25 miligam chang lít tài châư nâng. Cần lái xe nhằng mẻn slau bằng lái xe tứ 10 thâng 12 bươn.

- Fạt chèn tứ 16 triệu mưn thâng 18 triệu mưn tói xáu cần pây xe tềnh tàng tọ chang lưởt lụ chang tài châư mì nồng độ cồn quá 50 miligam thâng 80 miligam/100 mililít lưởt lụ khảm quá 0,25 miligam thâng 0,4 miligam chang lít tài châư nâng. Cần lái xe nhằng mẻn slau bằng lái xe tứ 16 bươn thâng 18 bươn.

- Fạt chèn tứ 30 triệu mưn thâng 40 triệu mưn tói xáu cần lái xe tềnh tàng tọ chang lưởt lụ chang tài châư mì nồng độ cồn khảm quá 80 miligam/100 mililít lưởt lụ khảm quá 0,4 miligam chang lít tài châư nâng; Lụ nắm tỉnh nèm cằm cúa cần hết fiểc sle tiểm ngòi nồng độ cồn. Cần lái xe nhằng mẻn slau bằng lái xe tứ 22 bươn thâng 24 bươn.

* Tói xáu cần pây xe máy, tằng xe máy điện, bại thình xe tồng xe máy:

- Fạt chèn tứ 2 triệu mưn thâng 3 triệu mưn hạy cạ cần pây xe tềnh tàng tọ mì nồng độ cồn khảm quá 50 miligam thâng 80 miligam/100 mililít lưởt lụ khảm quá 0,25 miligam thâng 0,4 miligam chang lít tài châư nâng. Mẻn slau bằng lái xe tứ 10 thâng 12 bươn.

- Fạt chèn tứ 4 triệu mưn thâng 5 triệu mưn tói xáu cần nắm tỉnh nèm cằm cúa cần hết fiểc sle tiểm ngòi mừa lảo phjèn, nồng độ cồn; pây xe tềnh tàng tọ chang lưởt lụ chang tài châư mì nồng độ cồn khảm quá 80 miligam/100 mililít lưởt lụ khảm quá 0,4 miligam chang lít tài châư nâng. Fấn fạt them lẻ mẻn slau bằng lái xe tứ 16 bươn thâng 18 bươn.

- Fạt chèn tứ 6 triệu mưn thâng 8 triệu mưn tói xáu cần pây xe tềnh tàng tọ chang lưởt lụ chang tài châư mì nồng độ cồn khảm quá 80 miligam/100 mililít lưởt lụ khảm quá 0,4 miligam chang lít tài châư nâng; Lụ nắm tỉnh nèm cằm sle tiểm ngòi mừa nồng độ cồn cúa cần hết fiểc. Fấn fạt them lẻ mẻn slau bằng lái xe tứ 22 bươn thâng 24 bươn.

Noỏc mà, cần kin lẩu, bia pửa pây xe nhằng mẻn tèn chèn ngòi mà nẩư lụ nắc. Hạy cạ hết hẩư cần đai mẻn slương lẻ lèo tèn chèn pây da, chèn công hẩư cần pây ngòi dỏm, chèn cần tỉ hết đảy mẻn nọi pây pửa mẻn toỏng xe. Fấn chèn tèn mì bảt khửn thâng 50 bươn lương. Hạy cạ toỏng cần mẻn thai lẻ nhằng mẻn tèn chèn nhang phj hẩư pậu./.

VOV2

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC