NẲNG LƯỜN XĂNG TỨ 3 PI THÂNG 7 PI HẠY CẠ MA, MÈO KHỐP THAI CẦN
Thứ hai, 09:54, 27/05/2024 VOV2 VOV2
Dú nặm mường lầu, pỉ noọng xường slì liệng bại thình tua cúa dú chang lườn, pện ma, mèo. Pện tọ, liệng pện nẩy mì bảt vận dau hí tua cúa khốp cần. Hạy cạ lấư ma mèo khốp cần lẻ chẩu tua cúa mẻn fạt pền rừ?
 

 

Luật sư Đặng Văn Cường, cần hết cốc văn phòng Luật sư Chính pháp hẩư chắc, nèm khoản tải 4, Điều 66 Luật Chượng chảo pi 2018 mai rọ, cần liệng ma, mèo lèo hết nèm bại slắng cạ lăng nẩy:

1. Tiêm da tảng làn pỉnh ma, mèo pền bả nèm slắng cạ cúa pháp luật mừa liệng bại thình tua cúa.

2. Pửa hăn ma, mèo mì bại dưởng tồng pền bả lẻ lèo ết slì páo hẩư Ủy ban nhân dân xạ lụ cần hết pạng khảm chỏi pỉnh hẩư bại thình tua cúa chắc sle hết nèm bại thắn mai cúa pháp luật tói xáu bại thình tua cúa.

3. Mì bại pản fáp pao ỏn an hẩư cần vạ bại thình tua cúa đai, chửc slâư tỉ dú, pao xình slâư đây pửa liệng bại tua cúa.

4. Hạy cạ ma, mèo khốp cần lẻ mẻn tèn chèn nèm thắn mai cúa pháp luật.

Nèm Điều tải 7, Nghị định 144 pi 2021 cúa Chính phủ mai mừa bại fấn pửa pjói ma, mèo dú tỉ lai cần mì bảt mẻn fạt nèm bại thắn lăng nẩy:

1. Phạt cảnh cáo lụ phạt chèn tứ 300 xiên mưn thâng 500 xiên mưn tói xáu ết chang bại fấn lăng nẩy:

- Pjói tua cúa dú chang bại búng mì lai cần lỉn liểu, pây tẻo;

- Xăng tua cúa cái, bại thình cúa đai oóc kha tàng, rìm tàng, tỉ lỉn liểu dú búng mì lai cần pây tẻo;

- Lấư hết slương lụ fèn thâng sức rèng cúa cần đai pện tọ nắm mẻn nẳng lườn xăng.

2. Phạt chèn tứ triệu nâng thâng 2 triệu mưn tói xáu ết chang bại fấn lăng nẩy:

- Hẩư tua cúa khốp cần lụ hết tốc vải chèn cúa hẩư cần nâng lụ pạng hết fiểc pện tọ nắm mẻn nẳng lườn xăng.

Thắn phạt chèn nẩy lẻ tói xáu cần nâng, nhằng tói xáu pạng hết fiểc nâng lẻ mẻn phạt tẩp sloong. (Nèm khoản tải 2, Điều tải 4, Nghị định 144 pi 2021 cúa Chính phủ).

- Mẻn phạt chèn tứ 20 triệu mưn thâng 100 triệu mưn, phạt nắm mẻn nẳng lườn xăng thâng 3 pi lụ phạt nẳng lườn xăng tứ pi nâng thâng 5 pi hạy cạ tua cúa khốp cần tải thâng bại fấn lăng nẩy:

+ Khốp thai cần;

+ Khốp cần slương, fèn thâng sức rèng tứ 61% tò khửn;

+ Hết slương, fèn thâng sức rèng cúa 2 cần tò khửn tứ 61% thâng 121%;

+ Hết tốc vải chèn cúa tứ 100 triệu mưn thâng tẩư 500 triệu mưn.

- Hết xá ết chang bại fấn lăng nẩy lẻ mẻn phạt nẳng lườn xăng tứ 3 pi thâng 7 pi:

+ Hết thai sloong cần;

+ Hết slương thâng 2 cần tò khửn, fèn thâng sức rèng tứ 122% thâng 200%;

- Hết xá ết chang bại fấn lăng nẩy lẻ mẻn phạt nẳng lườn xăng tứ 6 pi thâng 12 pi:

+ Hết thai 3 cần tò khửn;

+ Hết slương thâng 3 cần tò khửn, fèn thâng sức rèng cúa bại cần nẩy 201% tò khửn.

 (Nèm Điều 295 Bộ luật Hình sự pi 2015 (chỏi tối pi 2017) mai mừa an ỏn chang hết công, an ỏn dú tỉ mì lai cần).

VOV2

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC