XÀY CĂN TIỂM NGÒI, CÁP XÁU TẢNG LÀN BẠI THÌNH MÁY PJÀNG MJẢP CHANG PAN SLI
Thứ hai, 10:48, 10/06/2024 VOV1 VOV1
Tảng làn pjàng mjảp chang pan sli dủng bại thình máy quá tàng mạng đảy lai cần ngòi thâng, ết lẻ cón Pan sli tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Tan fiểt cằm sle xa pện: “máy tỉnh chăn eng”, “máy tỉnh sle pây sli” “camera dà vậy”, “camera chăn eng”... dú Google, bại tỉ khai cúa cái dú tàng mạng lụ bại hỏm dú tàng mạng, ngải xa đảy lẩn pác thình máy đây đo tứ eng thâng cải, dưởng ngàu táng căn. Rèo cằm phuối phao dú tàng mạng khai cúa cái, máy tỉnh chăn eng đảy dủng sle pjàng mjảp chang pan sli lụ ái lẳc tỉnh cần đai phuối toẹn au heng đảy tằng 2 bưởng. Nẩy lẻ thình máy ngải dà vậy nhoòng chăn eng. Phuối them mừa thình máy nẩy, cần khai cúa hẩư chắc, đảy hết tồng piếng thẻ ATM sle au sim điện thoại khảu vạ ăn máy tỉnh đảy tằng 2 bưởng phuối toẹn. Pửa roọng thâng lẻ táng thư máy tỉnh. Nhoòng thình máy nẩy chăn eng, cần nẳng xảng nắm chắc cần hâư đang slí dủng máy tỉnh. Fiểc puôn khai thình máy nẩy đảy pài khóp bại tàng mạng xạ hội. Hết fiểc xáu web nâng mì ten “tai nghe mini.com” pài khai bại thình máy tỉnh chăn eng vạ camera nắm mì lần đo thình, chá khai xẻn pèng mì đo, cần xam xẹ đảy láu pện nẩy:

Thuổn thảy lẹo triệu nâng 5 pác xiên mưn mì ăn thẻ nâng, gổc sạc nâng, 3 ăn pin vạ muối thúa eng au khảu xu, dú thẻ mì mic, noọng toỏc khửn lụ cần nẳng dú lườn tiểm tẻo cằm bài xam lăng dá hăn cằm tầư ngám lẻ mai khảu cằm xam tỉ. Hạy cạ bài sli toán lẻ dự them ăn camera sle dú noỏc hăn đảy dưởng ngàu. Noọng dự lẻ phác cốc co đin tỉ, chài roọng cần slống cúa cái khảm hẩư noọng, noọng đảy khay oóc ngòi, dủng slứ hăn ngám lẻ pjá chèn. Nhoòng kỷ vằn nẩy đang slí sli, nắm khai dú quán, chài tó ái khai dú quán vớ.

Hăn mì lai thình máy sle pjàng mjảp au khảu sli đảy pài khai lai dú tàng mạng, sle tảng làn vạ tiểm ngòi đảy fiểc khai dự bại thình máy nẩy, Thượng tá Vũ Mạnh Tuân, Cần hết cốc phòng An ninh, Y tế, Giáo dục, Khoa học xạ hội vạ Bảo hiểm xạ hội, Cục an ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an hẩư chắc:

Tởi slổng vằn cảng tối mấư, cà này, vằn cảng mì lai thình máy đo dưởng, ết lẻ bại thình máy chăn eng, khỏ chắc mì tằng camera sle au pây sli, mì tằng máy chướng tồng mảc slẻ, tồng đồng hồ, ăn nhạn, máy tỉnh, mjằm mừng dá máy tính... bại thình cúa cần sli đảy căm khảu vảng sli vạ ết lẻ bại thình máy nẩy khai chá ngám hạp, lai cần dự đảy. Cần hết cốc Bộ Công an đạ slắng cạ cón pan sli lồng rèng tiểm ngòi, cáp xáu lai pạng hết fiểc phạt nắc cần tầư pài khaibại thình máy mấư nẩy dủng pjàng mjảp chang pan sli,...

Sle pao ỏn pan thi tốt nghiệp Trung học phổ thông pi 2024, Bộ Giáo dục vạ Đào tạo đạ cáp xáu Bộ Công anxày có pan slon chắc đảy bại thình máy mấư đây. Chang tỉ, bại pạng hết fiểc pao ỏn tàng lỏ sli, củ vậy đề sli,... sle tảng làn fiểc poóc xó pjàng mjảp chang pan sli. Áo Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục vạ Đào tạo hẩư chắc:

Dủng bại thình máy mấư sle pjàng mjảp chang pan sli nhằng chăn lai, bại hội đồng ngòi sli khoái tảng làn sle nọi pây bại cần hết xá.

Rèo Luật sư Phạm Thanh Bình, Giám đốc Công ty Luật Bảo Ngọc: fiểc dủng bại thình máy chăn eng củ vậy, slau heng, chụp ngàu, phuối toẹn đảy, chắc cón đề sli chang bại pan sli lẻ đạ hết xá nắc, mì bảt nhằng mẻn nẳng lườn xăng:

Rèo thắn mai dú Điều 6 cúa Nghị định 66/2017 lẻ bại pạng hết fiểc cúa Bộ Công an, công ty chang Bộ Quốc phòng lụ bại công ty noỏc 2 Bộ nẩy tọ đảy Bộ Công an păn chỉa chủn hẩư puôn khai bại thình máy củ vậy, dủng sle slau heng, chụp ngàu vạ chắc đảy tỉ cần đang slí dặng. Hạy cạ cần puôn khai bại thình máy eng nẩy sle au pây pjàng mjảp chang pan sli xẹ mẻn phạt chèn nèm thắn mai cúa Nghị định 185 pi 2013,phạt chèn tứ 5 triệu - 10 triệu mưn. Nhằng cà này, fiểc au bại thình máy hẩư cần sli xằng mì thắn phạt lăng. Nhoòng pện chang slì tó nả khoái ngòi tẻo, chỏi tối, pố them khảu Nghị định 185 nẩy sle phạt bại cần khai dự bại thình máy hẩư cần nắm đảy dủng.

Fiểc khai dự, dủng bại thình máy sle pjàng mjảp chang pan sli lẻ đạ hết xá pháp luật. Pện tọ lai cần vận tha lắp tha khay khai au chèn. Nhoòng pện, bưởng ngòi chực nặm háng xẹ cáp xáu bưởng công an vạ bại pạng hết fiểc tiểm ngòi, thắp hăn vạ pắt chắng cần hết xá. Noỏc mà, bại pạng hết fiểc tó xa pản pháp tảng làn fiểc khai dự, dủng bại thình máy chang pan sli./.

VOV1

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC