CẦN ĐẢY PỈ NOỌNG SLỨN ĐIẾP DÚ HOÀNG VIỆT (VĂN LÃNG, LẠNG SƠN)
Thứ bảy, 15:00, 27/04/2024 BÁO LẠNG SƠN BÁO LẠNG SƠN
Bản Kéo Phầu, xạ Hoàng Việt, hoẹn Văn Lãng (Lạng Sơn) cà này mì 61 lườn xáu tềnh 250 cần. Pi 2015, đảy pỉ noọng slứn điếp, a Hoàng Thị Hương đảy hết cốc bản, tó lẻ cần dân tộc nọi cần đảy pỉ noọng slứn điếp chang bản.

Pi 2015, hăn kha tàng tâu 2 bản Kéo Phầu vạ Pò Pheo lẻ tàng tôm búp bảm, pây tẻo khỏ vạ nọi khai dự đảy cúa cái, a Hoàng Thị Hương đạ dặng oóc mà roọng riểc pỉ noọng dú 2 bản toỏng cóp chèn cúa, vằn công sle hết tàng bê tông. Mì Nhà nước pang hưa xi măng, pỉ noọng đạ cỏp đảy tềnh 10 triệu mưn, ái thâng 80 vằn công hết kha tàng bê tông rì 300 xích.

Thâng pi 2020, xạ Hoàng Việt đảy lưởc lẻ xạ nâng cúa slảnh hết pjọm bản cỏn mấư, a Hương cáp xáu bại pạng hết fiểc dú xạ roọng riểc pỉ noọng tằng nhà nước xày căn hết. Chang pi nẩy, pỉ noọng đạ cỏp đảy tềnh 500 vằn công, tềnh 25 triệu mưn chướng chỏi tàng pây tẻo vạ fấn fiểc đai. Cọp fấn sle xạ đảy chủn bản cỏn mấư pi 2020.

Nắm tan tẳng có bản cỏn mấư, a nhằng hết fiểc bản cỏn. Tứ pi 2015 thâng cà này, a đạ kẻ nhủng đảy 10 pày nắm ngám slim căn chang bản, fấn lai lẻ cheng cháp tôm đin. Nhoòng pện, lai pi liền chặp, chang bản nắm mì pày hộn hạo cải, bản cỏn đảy ỏn an.

Pạng xảng tỉ, a Hương nhằng lẻ cần hết kin híu dú tỉ fuông. Tứ pi 2009, a liệng mu, ăn pi mì 2 dảo mu nựa tứ 13-15 tua, đảy choản ái thâng 60 triệu mưn. Noỏc mà, a nhằng chay tềnh 2 xiên xích tẳng khoang mằn fan, tềnh xiên xích tẳng khoang phjắc kheo, xiên nâng 500 xích mác phết vạ hết tào phủ sle khai. Hết lai fiểc, ăn pi, lườn a mì tềnh 120 triệu mưn.

Bươn 12/2023, a Hương lẻ cần nâng chang 26 cần đảy pỉ noọng slứn điếp cúa slảnh nhỉn bằng on cúa Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đạ hết đây tàng lỏ cúa Đảng vạ Nhà nước hưa pỉ noọng dân tộc nọi cần. Nẩy lẻ mòn hôn hỉ sle a xéng khửn mừa nả, pền cần nâng pỉ noọng slứn điếp, cọp fấn tẳng có đin tỉ, bản cỏn chàu mjảc./.

BÁO LẠNG SƠN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC