CẦN TỐC ĐÚ CHAY CO MÁC CHÍ VÀNH KHUYÊN DÚ VĂN QUAN
Thứ bảy, 08:00, 30/12/2023 BÁO LẠNG SƠN BÁO LẠNG SƠN
Có Hứa Viết Ngân, pi nẩy 31 pi, dú bản Khun Pầu, xạ Điềm He, hoẹn Văn Quan, slảnh Lạng Sơn lẻ cần tốc đú au co mác chí vành khuyên mà chay dú búng đin Văn Quan vạ có pền tàng hết kin nâng chăn đây dú đin tỉ cúa lầu.
 

 

Lườn có Ngân lẻ lườn nâng hết rẩy nà, pửa cón có tan chay bắp, mằn slẳn khai dự chá nắm lầng. Xáu ết slim tảy nải xéng khửn hết kin, chắc cạ hoẹn pạng bưởng chay co mác chí vành khuyên chăn đây, có đạ au thình co nẩy mà chay đuổi.

Lăng pửa đảy pây dương ngòi pỉ noọng chay co mác chí nẩy dú xạ Tân Mỹ, hoẹn Văn Lãng, pi 2015, có đạ dự 200 co mác chí mà chay. Bảt đú xằng chắc ngòi chướng đây nhoòng pện co mác chí nắm pjòi kỉ lai.

Chứ tẻo pửa tỉ, có Ngân cạ: Mái cạ chẩp lai mòn khỏ, pện tọ có đạ nắm tả, có xa toỏc lai xéc báo vạ ngòi tềnh mạng, pây ngòi pỉ noọng dú xạ Tân Mỹ, hoẹn Văn Lãng sle slon ngòi chướng mác, loảt da tảng làn non pỉnh hẩư co mác chí. Lăng mà sluôn mác cúa lườn có tó khửn pjòi, pền mác đây. Lăng 3 pi lẻ khót mác vạ đảy khai mác pày đú. Ăn mác kin van đảy bại cần puôn thâng tẳm sluôn xa dự.

Hăn đin tỉ lầu hạp xáu chay co mác chí vành khuyên, pi 2017, có Ngân đạ chay lai them vạ thâng cà này lẻ lườn có đạ mì thâng xiên co mác. Sle ăn mác chí vằn cảng kin van vạ hết nèm tàng dưởng đăm chay slâư đây cúa nặm mường có Ngân đạ hết nèm slẳt slọ tứ ngòi chướng thâng tưởi nặm, pỏn khún, tảng làn non pỉnh vạ mai khảu xéc ăn vằn ngòi chướng mác. Pjom hết nèm đây, sluôn mác lườn có mì bại ăn mác đây.

Hăn lườn có Ngân hết đảy đây, pi quá, bại pạng hết fiểc xạ Điềm He đạ lưởc sluôn mác cúa lườn có sle lai pỉ noọng thâng slon xam vạ hết nèm. Có Ngân tó chăn slim cạ hẩư pỉ noọng chắc lầu đạ có pền tàng hết kin pền rừ nhoòng pện thâng cà này, tằng xạ mì quạng 50 lườn chay co mác chí vành khuyên xáu tềnh 30 héc ta.

Sle ăn mác chí lầu chay pền vằn cảng khai tảy chèn, có Ngân nhằng hết đây fiểc có pền thình cúa tan mì hẩư thình mác chí cúa lườn lầu. Lăng bại fấn hết chỉa mả, bươn 11 ngòa thình mác chí cúa lườn có đạ đảy UBND hoẹn ngòi chủn pền thình cúa OCOP 3 tiểm. Tứ tỉ, mác chí đảy lai cần chắc thâng vạ khai thâng lai tỉ, cỏp fấn sle hoẹn vằn cảng mì lai thình cúa.

Pjom xắc xăn vạ tảy khỏ, thâng cà này, chang xiên co mác chí lẻ có Ngân đạ mì 800 co đảy củ mác, păn lầng ăn pi thâng slì mác lẻ củ đảy tềnh 13 tấn, khai ái đảy thâng 200 triệu mưn. Có nhằng mì fiểc hết pền slì mảu hẩư tứ 3 thâng 5 cần dú chang xạ, xáu sổ chèn cần nâng đảy pjá lẻ 250 xiên mưn vằn nâng.

A Nguyễn Thị Hương, Chủ tịch Hội Nông dân hoẹn Văn Quan hẩư chắc: Có Hứa Viết Ngân lẻ cần nâng hết kin híu dú chang hoẹn tứ tàng hết kin chay co mác chí vành khuyên. Nẩy lẻ tàng hết kin mấư pện tọ hạp xáu bại dưởng khau phja, chiết hí cúa hoẹn vạ khai tảy chèn. Slì tó nả, hoẹn xẹ roọng riểc lai pỉ noọng dú bại xạ, thị trấn chang hoẹn xày căn chay co mác chí vành khuyên sle pỉ noọng mì ngần chèn ỏn tỉnh, cỏp fấn khảu fiểc tả khỏ mắn táng dú hoẹn./.

BÁO LẠNG SƠN

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC