CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY- NÙNG (Thứ Ba – Vằn 09/4/2024)
Thứ ba, 09:31, 09/04/2024 Hoàng Hiền Hoàng Hiền
Boong hây xày tỉnh bại cà cạng chang fiểc lẩn pác pỉ noọng dú slảnh Bắc Kạn nắm đảy toỏng bảo hiểm đây đo. Chang fấn "Pằng dạu cúa cần hết nà rẩy"cạ hẩư pỉ noọng chay chướng co mác bây cáp cáng khót mác slọi.
 

- Chang chương trình vằn nẩy, boong hây xày tỉnh bại cà cạng chang fiểc lẩn pác pỉ noọng dú slảnh Bắc Kạn nắm đảy toỏng bảo hiểm đây đo.

- Chang fấn "Pằng dạu cúa cần hết nà rẩy"cạ hẩư pỉ noọng chay chướng co mác bây cáp cáng khót mác slọi.

- Xày xáu fấn tin lẻ bại bài then, sli, lượn chăn đây tỉnh./.

Hoàng Hiền

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC