CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY-NÙNG (Thứ Ba – Vằn 20/02/2024)
Thứ ba, 10:17, 20/02/2024 Hoàng Hiền Hoàng Hiền
Bài pỉ noọng rẳp xuân on ún chang bại ăn lườn đây slim. Chang fấn "Pằng dạu cúa cần hết nà rẩy" tuần nẩy, boong hây xày tỉnh cằm slắng chay co mác ội khót slọi
 

+ Vằn nẩy 20/02, lăng fấn tin mừa bại tàng hết kin dú khóp đin tỉ nặm mường, phóng viên Đài Cằm phuối Việt Nam mì bài pỉ noọng rẳp xuân on ún chang bại ăn lườn đây slim.

+ Chang fấn "Pằng dạu cúa cần hết nà rẩy" tuần nẩy, boong hây xày tỉnh cằm slắng chay co mác ội khót slọi

+ Nèm cằm slắng cúa lai pỉ noọng tỉnh đài sẹ mì them lai bài then, sli, lượn

Hoàng Hiền

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC