CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY- NÙNG (Thứ Hai, vằn 10/06/2024)
Thứ hai, 10:21, 10/06/2024 Hoàng Hiền Hoàng Hiền
Chương trình vằn nẩy mì bài mừa bại tàng hết kin đăm chay slâư đây vạ hâng rỳ dú slảnh khau pù Điện Biên. Lồng rèng tiểm ngòi, cáp xáu tảng làn bại thình máy sle pjàng mjảp chang bại pan sli.
 

- Chương trình vằn nẩy mì bài mừa bại tàng hết kin đăm chay slâư đây vạ hâng rỳ dú slảnh khau pù Điện Biên.

- Lồng rèng tiểm ngòi, cáp xáu tảng làn bại thình máy sle pjàng mjảp chang bại pan sli xẹ mì chang fấn “Xa thắp mừa chính sách, pháp luật” tuần nẩy.

- Chương trình tó mì kỷ bài then, sli, lượn./.

Hoàng Hiền

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC