CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY - NÙNG (Thứ Hai, Vằn 19 bươn 2 pi 2024)
Thứ hai, 10:48, 19/02/2024 HOÀNG CƯỜNG HOÀNG CƯỜNG
Mòn hết đảy đây tứ fấn chèn pổn dim pjá lỉ nọi pang chỏi pỉ noọng lườn khỏ vạ lườn mì công xáu đin mường dú slảnh Lạng Sơn. Chang fấn “Xa thắp mừa Chính sách, Pháp luật” páo hẩư pỉ noọng chắc bại thắn fạt pửa cần kin lẩu bia dá nhằng pây xe.
 

 

+ Bài fiểt cúa phóng viên Đài Cằm phuối Việt Nam mừa mòn hết đảy đây tứ fấn chèn pổn dim pjá lỉ nọi pang chỏi pỉ noọng lườn khỏ vạ lườn mì công xáu đin mường dú slảnh Lạng Sơn.

+ Chang fấn “Xa thắp mừa Chính sách, Pháp luật” páo hẩư pỉ noọng chắc bại thắn fạt pửa cần kin lẩu bia dá nhằng pây xe.

+ Xày xáu fấn tin mừa bại tàng hết kin cúa pỉ noọng dú búng dân tộc nọi cần vạ khau pù, boong khỏi phác thâng pỉ noọng kỉ bài then, lượn tẳt cằm mấư đảy lai cần nắt tỉnh.

HOÀNG CƯỜNG

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC