CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY- NÙNG (Thứ Hai- Vằn 20/05/2024)
Thứ hai, 14:21, 20/05/2024 Hoàng Hiền Hoàng Hiền
Yên Bái mừa có tàng đăm chay chượng chảo thâng khai dự. Chang fấn “Xa thắp mừa chính sách pháp luật” pjá cằm lai pỉ noọng xam cạ: Phua dim chèn pây tức tỏ, mjề mẻn pjá nỉ hẩư bấu?
 

Chương trình mì bài mừa Yên Bái mừa có tàng đăm chay chượng chảo thâng khai dự

Chang fấn “Xa thắp mừa chính sách pháp luật” pjá cằm lai pỉ noọng xam cạ: Phua dim chèn pây tức tỏ, mjề mẻn pjá nỉ hẩư bấu?

Chương trình nhằng mì bại bài then, sli, lượn pỉ noọng slắng cằm nắt tỉnh./.

Hoàng Hiền

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC