CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY- NÙNG (Thứ Hai– Vằn 26/02/2024)
Thứ hai, 17:01, 26/02/2024 HOÀNG HIỀN HOÀNG HIỀN
Bài mừa bại Bí thư Chi bộ, Đảng bộ dú búng slung dủng tàng mạng chang hết kin, sle lai đảng viên vạ pỉ noọng slon xam, hết nèm. Chang fấn: “Xa thắp mừa chính sách, pháp luật” lẻ kỷ fấn tối mấư chang fiểc chủn cần đảy pỉ noọng slứn điếp búng pỉ noọng dân tộc nọi cần.
 

 

Xày xáu fấn tin, boong khỏi xo phác thâng pỉ noọng kỷ bài then, sli, lượn

HOÀNG HIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC