CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY- NÙNG (Thứ Sáu – Vằn 23/02/2024)
Thứ sáu, 11:04, 23/02/2024 Hoàng Hiền Hoàng Hiền
Tẳng có đây heng tiểng mác cam tổng Hàm Yên dú slảnh Tuyên Quang. Hỉn xuân khửn bản búng slung tẩư tin kéo Mã Pí Lèng slảnh Hà Giang
 

+ Tẳng có đây heng tiểng mác cam tổng Hàm Yên dú slảnh Tuyên Quang

+ Hỉn xuân khửn bản búng slung tẩư tin kéo Mã Pí Lèng slảnh Hà Giang

+ Nèm cằm slắng cúa pỉ noọng tỉnh đài, chương trình tó mì kỷ bài then, sli, lượn./.

Hoàng Hiền

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC