CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TIỂNG TÀY - NÙNG (Thứ Bảy- Vằn 24/2/2024)
Thứ bảy, 16:48, 24/02/2024 NÔNG DIỆP NÔNG DIỆP
Fấn chèn fổn cúa ngân hàng chính sách xạ hội pang hẩư pỉ noọng dân tộc nọi cần dú slảnh Phú Thọ tả đảy khỏ. Chang fấn “Cần đây fiểc đây” tuần nẩy lẩn mừa boỏng cương au tôm hẩư sle hết tàng dú hoẹn Thạch An, slảnh Cao Bằng.
 

 

Xày xáu fấn tin mừa bại tàng hết kin cúa pỉ noọng dân tộc nọi cần dú lai tỉ chang tằng nặm mường, Chương trình tó phác thâng pỉ noọng tỉnh đài kỉ bài then tặt cằm mấư on mừa đin tỉ, nặm mường đây mjảc.

NÔNG DIỆP

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC