CHƯƠNG TRÌNH TÀY - NÙNG VẰN 21 BƯƠN 5 PI 2024
Thứ ba, 08:25, 21/05/2024 HOÀNG CƯỜNG HOÀNG CƯỜNG
Mòn đây tứ bại lởp slon nghể dú kha bản pang hẩư pỉ noọng mì fiểc hết dú hoẹn Phú Lương, slảnh Thái Nguyên. Fấn “Pằng dạu cúa cần hết rẩy nà” xỉnh pỉ noọng xày tỉnh slon pang mừa đăm chay vạ ngòi chướng co mạy bạch đàn.
 

 

+ Bài fiểt mừa mòn đây tứ bại lởp slon nghể dú kha bản pang hẩư pỉ noọng mì fiểc hết dú hoẹn Phú Lương, slảnh Thái Nguyên.

+ Fấn “Pằng dạu cúa cần hết rẩy nà” xỉnh pỉ noọng xày tỉnh slon pang mừa đăm chay vạ ngòi chướng co mạy bạch đàn.

+ Xày xáu fấn tin mừa bại tàng hết kin cúa pỉ noọng dú búng dân tộc nọi cần vạ khau pù, chương trình tó phác thâng pỉ noọng kỉ bài then, lượn Tày - Nùng đảy lai cần nắt tỉnh.

HOÀNG CƯỜNG

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC