CHƯƠNG TRÌNH TÀY - NÙNG VẰN 24 BƯƠN 5 PI 2024
Thứ sáu, 08:55, 24/05/2024 HOÀNG CƯỜNG HOÀNG CƯỜNG
Tàng hết kin chăn đây tứ chay co sâm cúa pỉ noọng cần La Hủ dú hoẹn Mường Tè, slảnh Lai Châu. Fấn “Chồm fuông quá foòng heng” xỉnh pỉ noọng xày thâng dương Khuổi Mỡ dú hoẹn Lục Nam, slảnh Bắc Giang.
 

 

+ Lăng fấn tin mừa bại tàng hết kin cúa pỉ noọng dú búng dân tộc nọi cần vạ khau pù, chương trình vằn nẩy (24 bươn 5) mì bài fiểt mừa tàng hết kin chăn đây tứ chay co sâm cúa pỉ noọng cần La Hủ dú hoẹn Mường Tè, slảnh Lai Châu.

+ Fấn “Chồm fuông quá foòng heng” xỉnh pỉ noọng xày thâng dương Khuổi Mỡ dú hoẹn Lục Nam, slảnh Bắc Giang.

+ Chang chương trình boong khỏi vận phác thâng pỉ noọng kỉ bài hảt, bài then, lượn nèm cằm slắng cúa lai pỉ noọng tỉnh đài.

HOÀNG CƯỜNG

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC