CHƯƠNG TRÌNH TÀY - NÙNG VẰN 27 BƯƠN 5 PI 2024
Thứ hai, 09:53, 27/05/2024 HOÀNG CƯỜNG HOÀNG CƯỜNG
Slảnh Lạng Sơn lồng rèng hết kha tàng luông pây khoái Chi Lăng - Hữu Nghị sle lẩp slì tồng đạ ấn cón. Chang fấn “Bại thình chỉa pang chỏi vạ luật mấư” slắng cạ pỉ noọng bại thắn mai chang liệng ma, mèo vạ bại thắn fạt hạy cạ ma, mèo khốp cần mẻn thai.
 

 

+ Bài fiểt mừa slảnh Lạng Sơn lồng rèng hết kha tàng luông pây khoái Chi Lăng - Hữu Nghị sle lẩp slì tồng đạ ấn cón.

 + Chang fấn “Bại thình chỉa pang chỏi vạ luật mấư” slắng cạ pỉ noọng bại thắn mai chang liệng ma, mèo vạ bại thắn fạt hạy cạ ma, mèo khốp cần mẻn thai.

+ Xày xáu fấn tin mừa bại tàng hết kin cúa pỉ noọng dú búng dân tộc nọi cần vạ khau pù, boong khỏi vận phác thâng pỉ noọng kỉ bài then, lượn tẳt cằm mấư đảy lai cần slắng cằm nắt tỉnh.

HOÀNG CƯỜNG

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC