BẠI CẰM SLẮNG THÂNG PỈ NOỌNG CHAY MẰN BỦNG ĐÂY ĐẢY KHAI KHẢM NẶM MƯỜNG ĐAI
Thứ ba, 10:48, 12/12/2023 Trung tâm khuyến nông quốc gia Trung tâm khuyến nông quốc gia
Bộ Nông nghiệp vạ Phát triển nông thôn Việt Nam xày Tổng cục Hải quan Trung Quốc lăng lai pi hết fiểc đuổi căn, vằn 22/11/2022, Nghị định thư tiểm ngòi mằn mác chang tỉ mì mằn bủng cúa Việt Nam khai khảm Trung Quốc đạ đảy mai chỉa. Fiểc nẩy đảy ngòi lẻ mằn bủng cúa nặm mường lầu đảy khai quá tu ái khảm nặm mường pạng bưởng.

- Mừa búng chay: pỉ noọng nắm đảy chay mằn bủng xảng búng nhẳm nhác cúa công nghiệp, búng nặm slẳm dú bản cỏn, bệnh viện, tỉ khả nựa tua cúa.

- Lưởc fẻ phjắc chay: Pỉ noọng táng dom fẻ lụ dự dú nà phjắc mì theo cải lầng, nắm mẻn non pỉnh.

- Nặm tưởi mằn bủng: Đảy dủng nặm tả kháng khảu mương phai lụ thôm to nặm, kháng khảu nà. Nắm dủng nặm slẳm, xảng lảng coỏc, tỉ khả nựa tua cúa, thôm liệng pja nặm vằm sle tưởi mằn lụ luộn xáu khún.

- Mừa khún pỏn: Pỉ noọng lưởc khún sle phốc sle chướng mằn. Hạy cạ dủng lân, đạm lẻ lưởc thình khún đảy puôn khai vạ hết dú Việt Nam.

- Mừa tảng làn non pỉnh

a. Bại pản fáp lồng mừ hết:

+ Lồng mừ pắt non, tả bại bâư mằn mì xáy, theo mằn mẻn pỉnh au pây quây nà, nắm sle luộng mằn tứn nhả rổc:

+ Dủng cắp lương sle pắt mèng, nọi pây bại tua cắt phjắc mằn.

b. Xa lai tàng tảng làn non pỉnh

+ Chay dú xảng búng mì tua then, tó, mèng kin non, kin nhẳn, kính quang, cản mạ, cốp, khuyết,...

+ Dủng chóp kheo sle tảng làn mằn bủng mẻn mèng.

+ Dủng da tảng làn non pỉnh pửa ngám chay vạ pửa ái đảy củ mằn sle đợ khả tằng tua cúa đây vạ chang mằn nắm nhằng da khả non.

c. Dủng da khả non pỉnh

+ Nắm dủng bại thình da cẩm, tan dủng da đảy mai sle phun mằn bủng.

+ Dủng bại thình da tảng làn non pỉnh đây hẩư tua cúa kin non, mèng lụ da an ỏn.

+ Dủng da nèm 4 cằm slắng: chúng da, dủng ngám đo, ngám hạp vạ nèm cằm slắng dú pao pước.

+ Pửa phun da, pỉ noọng hết nèm dú pao pước đo vằn chắng tào mằn.

- Mừa mai rọ cốc co: Nẩy lẻ fiểc cẩn diếu tải ết sle hết đây vạ slẳt slọ. Pỉ noọng chay mằn bủng dú búng đạ đảy mai rọ cốc co lèo mai vằn chay chướng khảu chỉa tiểm ngòi tứng vằn. Ngòi khảu chỉa, nặm mường dự mằn sle chắc đảy pỉ noọng chay chướng mằn, phun da pền lừ ngám hạp.

Hạy cạ chang mằn au pây khai nhằng mì da khả non pỉnh lẻ pạng bưởng pjá tẻo vạ au pây phăng thuổn. Dủng da khả non nhẳn đo bươn nâng chắng đảy củ mằn, đo slì đạ mai dú pao pước./.

Trung tâm khuyến nông quốc gia

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC