HẾT CHÓP XU LÌNH TỀNH MẠY
Thứ ba, 08:00, 11/06/2024 BÁO DT&PT BÁO DT&PT
Chóp xu lình lẻ thình nâng đảy pỉ noọng lầu au mà hết pền lai thình phjắc kin ăn vằn vạ khai tảy chèn. Hết chóp dú tềnh bại cổn mạy nắm tan pao ỏn an sức rèng hẩư pỉ noọng, tẻo nhằng chỏi lai lườn mì tàng hết kin chăn đây.
 

 

Slì mảu

Chóp xu lình hạp xáu chiết hí mồm vạ dấu vạ củ đảy chang lai bươn. Tói xáu bại slảnh pạng Nam lẻ hết đảy khuốp pi.

Dú pạng Bắc lẻ hết khảu bươn 3 thâng bươn 8, đây tải ết khảu bươn 4-5 lịch dương.

Fẻ chóp

Tẩy chóp fẻ lèo khao tồng căn, nắm mẻn đăm, kheo, lương... Păn cáng lầng, nắm mẻn nhủng, buốt têm tẩy; nắm xỏn na dú tềnh pác tẩy lụ dú kị tẩy.

Lưởc mạy sle hết chóp

Mì lai thình mạy sle hết chóp xu lình đảy. Mái pện, bại thình mạy mì dang khao, mạy ón, nắm mì tậm, nắm mì dầu lẻ đây tải ết. Bại thình mạy đảy lưởc sle hết chóp pện: mạy đứa, mác ngỏa, mạy mị, hu món, mạy lùng, mạy rầy...

Bại co mạy lăng pửa thẳm pền pjoỏng, ngòi mà na lụ bang lầu lèo thả sle mạy khấư dang tứ 7 thâng 15 vằn, tọn khảu chang bại lườn mì pài mùng nắm mẻn đét chỏi.

Hết chóp

Pỉ noọng boóng pền rù tềnh cổn mạy, mọi rù quây căn quạng puốn cháp thâng cháp nâng. Mọi thỏi quây căn quạng puốn cháp nâng. Dú hua cổn mạy lẻ nắm boóng rù.

Lăng pửa boóng rù lẻ pỉ noọng au fẻ chóp dú chang tẩy nilông oóc mà ốt khảu bại rù mạy pây, mọi rù au khảu pây táy 2 thâng 3 muối bắp. Lăng tỉ, au mạy mà chắt rù khảu. Pỉ noọng au xi măng, phon, tôm đeng mà pản khảu tó đảy.

Lăng pửa đạ au fẻ khảu dá lẻ pỉ noọng tọn khảu bại búng mì pài mùng, nắm mẻn roảt phân đét. Hạy cạ sle dú noỏc lẻ lèo hết pài mùng vạ sle dú tẩư cốc mạy cải.

Chóp xu lình lèo đảy tưởi đo dấu chắng đây, pỉ noọng lèo tưởi nặm slâư. Hạy cạ au nặm máy mà tưởi lẻ thả lẹo clo chắng đảy, pền tưởi khảu nâư chạu lụ pài đăm.

Chóp xu lình tó lèo đo rủng chắng pền nhoòng pện pỉ noọng pền au lưới mà mùng sle rủng, pao xình mì đo lồm roảng sle chóp tứn lai, nậu cải.

Củ chóp

Pửa củ chóp lẻ bít bại nậu cải cón, nậu eng lẻ sle tốc lăng. Chóp xu lình đảy củ chang 5 thâng 6 bươn, chang kỉ bươn nẩy pỉ noọng lèo tưởi hẩư bại cổn mạy hết chóp đo dấu.

Quạng 15 thâng 20 vằn, lăng pửa bít chóp pày nâng lẻ pỉ noọng vẩn bại cổn mạy, tối pạng nưa lồng pạng tẩư, pạng đâư oóc pạng noỏc sle tưởi đảy lầng, tỉ tầư tó đo dấu.

Tọn chóp

Pỉ noọng thác đét lụ sấy cắt tó đảy hẩư chóp ngoòng. Lăng tỉ tọn khảu chang tẩy ni lông lụ bại hộp khít pây sle./.

BÁO DT&PT

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC