PỈ NOỌNG TỈNH ĐÀI XÁU CHƯƠNG TRÌNH (Chủ nhật – Vằn 19/5/2024)
Chủ nhật, 14:38, 19/05/2024 NÔNG DIỆP NÔNG DIỆP
Boong khỏi xường slì ngầư ngoòng xẹ nhỉn đảy bại pày roọng điện lai them cúa pỉ noọng tỉnh đài sle mì cằm toỏng cóp hẩư boong khỏi hết chương trình vằn cảng đảy đây. Mì mòn ngầư slưởng lăng lụ ái tỉnh bài hảt tầư lẻ pỉ noọng hạy roọng hẩư boong khỏi lèo sổ điện thoại 08.626.151.88. Lụ phác cằm quá trang Fanpage cúa chương trình dú tềnh FB mì cằm keo lẻ “Tiếng Tày Nùng, Đài TNVN”.

 

NÔNG DIỆP

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC