PỈ NOỌNG TỈNH ĐÀI XÁU CHƯƠNG TRÌNH (VẰN XO 5 BƯƠN 5 PI 2024)
Chủ nhật, 08:00, 05/05/2024 HOÀNG CƯỜNG HOÀNG CƯỜNG
Ăn vằn, Ban Biên tập chương trình chăn hôn hỉ pửa nhỉn đảy bại cằm on, cằm chúc vạ bại cằm slắng ái đảy tỉnh tẻo bại bài then, sli, lượn cúa pỉ noọng tỉnh Đài quá Fanpage “Tiếng Tày - Nùng Đài Tiếng nói Việt Nam” vạ sổ điện thoại 08.626.151.88.
 

 

Quá trang Fanpage Tiếng Tày - Nùng, Đài TNVN, boong khỏi xường slì nhỉn đảy bại cằm on, cằm chia vai cúa pỉ noọng tỉnh đài xẩư quây. Pjom pện đạ chỏi boong khỏi hết fiểc vằn hẳm đây.

Chăn slim pjom bái bại cằm toỏng cóp cúa pỉ noọng tỉnh đài dú khóp đin tỉ, nặm mường phác thâng chương trình chang slì ngám quá.

Pỉ noọng slương điếp! Slì nẩy xường slì mì bại pày phân cải, fạ phjét đạ tải thâng bại Trạm phát sóng mẻn vái nhoòng pện mì vằn pỉ noọng páo cạ nắm tỉnh đảy đài. Mái pện, pạng kỵ thuật cúa Đài Cằm phuối Việt Nam đạ xường slì tảy nải chướng chỏi máy phát sle pỉ noọng đảy tỉnh đài ăn vằn.

Ban Biên tập chăn hôn hỉ pửa nhỉn đảy bại cằm on, cằm chia vai cúa pỉ noọng tỉnh đài. Boong khỏi ngầư ngoòng nhỉn đảy lai cằm toỏng cóp them sle chương trình chăn lẻ cần pằng dạu xăn xích cúa pỉ noọng Tày - Nùng lầu dú khóp đin tỉ, nặm mường, ết lẻ tói xáu bại pỉ noọng pây quây đin tỉ, cốc co. Sổ điện thoại cúa chương trình lẻ 08.626.151.88 xường slì thả pỉ noọng roọng mà thâng./.

 

HOÀNG CƯỜNG

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC