BẠI DƯỞNG HẨƯ CHẮC KIN LẨU MẺN TẦƯ TẬM VẠ KÉC TẢNG LÀN.
Thứ năm, 10:23, 09/11/2023 NÔNG DIỆP NÔNG DIỆP
Kin lẩu mẻn tầư tậm lẻ nhoòng chang slì nâng pỉ noọng kin lai lẩu quả nhoòng chang lẩu mì cồn. Ết lẻ kin bại thình lẩu nắm đây mì lai Methanol quả xẹ hết hẩư pỉ noọng thư châư khỏ, ngải tải thâng đang cần mẻn lướt pây, nắc them lẻ mẻn thai. Lăng nẩy lẻ bại dưởng pang hẩư pỉ noọng chắc đảy pửa hâư mẻn tầư tậm vạ kéc tảng làn:
 

Bại dưởng hẩư hăn mẻn tầư tậm

Pỉ noọng lèo chắc đảy bại dưởng pền rừ lẻ tầư tậm Ethanol vạ tầư tậm Methanol. Pửa mẻn tầư tậm Ethanol vạ Methanol, tứ 12 - 24 tiểng lăng pửa kin, pỉ noọng xẹ hăn tha lài, hua tót, lào lừ vạ mốc chếp, mừ khaón lẹo. Hạy cạ lẻ cồn Ethanol xẹ hết hẩư pỉ noọng mầu dá tẻo slỉnh tọ hạy cạ lẻ cồn Methanol lẻ cần kin mầu, tầư tậm ngải mẻn thai.

Tốc cón pỉ noọng xẹ hăn chang cần ngải dú, phuối lai, mừ nắm căm đảy mắn. Lăng mà lẻ mừ kha ón, huyết áp tắm lồng, ngải tải thâng mẻn thai.

Kin lẩu hâng vằn đang cần xẹ héo lồng, nắm ái kin lăng, pây mốc nhoòng tắp vạ slẩy mẻn chếp, nựa kheo khảu nhoòng sliểu lưởt, mì bảt nhằng tải thâng pỉnh ung thư tắp, nắm chứ đảy mòn lăng, mừ slắn, nắm chắc lầu phuối lăng.

Nhằng pửa tầư tậm Methanol lẻ pỉ noọng nắm slưởng kin mòn lăng, nòn nắm slỉnh, nắm tứn đảy. Pỉ noọng xẹ hăn bại dưởng nẩy lăng 18 - 24 tiểng pửa kin lẩu, pửa nẩy pỉ noọng hăn hua tót, tha lài nắm mủng hăn rọ, lào lừ, thoi, thư châư khỏ. Tầư tậm methanol nắc lẻ mẻn lướt pây nắm chắc lăng, huyết áp lồng, ngải tải thâng mẻn thai.

Kéc tảng làn tầư tậm pửa kin lẩu

Pỉ noọng nắm pền kin lẩu lụ kin bại thình nặm mì cồn. Hạy cạ lèo kin lẻ ăn vằn pền kin nọi.

Nắm pền kin lẩu pửa đang slí mốc dác, pền kin khẩu lụ kin bại thình cúa đai sle mốc ím cón pửa kin lẩu.

Nắm pền kin lẩu xáu bại thình nặm mì gas.

Nắm đảy kin lẩu pửa đang slí kin da.

Pỉ noọng pền dự lẩu dú bại búng chắc rọ cốc co,...

Kin lai nặm lăng mọi pày kin lẩu.

Pửa kin lẩu mẻn tầư tậm pỉ noọng lèo hết nèm bại kéc lăng nẩy

Pửa hăn đang lầu lụ cần dú xẩư xảng mẻn tầư tậm pửa kin lẩu lẻ lèo ết slùi roọng điện thoại pạng y tế thâng cháu chỏi lụ au cần pỉnh thâng tỉ khảm chỏi pỉnh xẩư nhất, cảng khoái cảng đây.

Chang pửa thả, pỉ noọng lèo pjốc cần tầư tậm slỉnh thâng pửa đảy cháu chỏi. hẩư cần pỉnh kin nặm chè lụ nồm mò pha ún sle hẩư cần pỉnh slỉnh, sle cần pỉnh nòn dú búng quảng, dặm dẹ, phjến nắm hẩư lồm pảo khảu cần pỉnh. Nủng ún hẩư cần pỉnh, nắm sle hẩư đang cần pỉnh cắt xẹ ngải mẻn thai;

Hẩư cần pỉnh nòn mon hua slung lụ hẩư nẳng. Hạy cạ nắm nẳng đảy lẻ nòn kèng lụ nòn phồm nả ngoảy quá pạng rại 2 mừ diết oóc pạng lăng pây.

Hạy cạ cần pỉnh mẻn tầư tậm methanol, pỉ noọng nắm pền hẩư cần pỉnh kin bại thình da sle thoi xẹ hết hẩư bại thình da tậm dú chang mốc hâng, lụ nắm đảy kin da paracetamol xẹ hết hẩư tắp mẻn chếp./.

NÔNG DIỆP

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC