KÉC NGÒI DỎM, PAO CHỰC NOỌNG ENG PỬA MẺN OÓC HAN, OÓC THOÓC
Thứ năm, 15:28, 16/05/2024 BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN
Pỉnh oóc han, oóc thoóc pải pét quá tàng thư châư vạ bại noọng eng xường slì chập mẻn. Hạy cạ chắc tảng làn vạ chắc chỏi pỉnh xẹ pang hẩư bại noọng eng pền pỉnh đây khoái. Ết lẻ pửa hăn đang noọng eng mì bại dưởng táng lẻ pá mé lèo ết slì slống noọng eng thâng tỉ khảm chỏi pỉnh sle đảy bại slấy da pang chỏi lập slì. Lăng nẩy lẻ kỉ slắng cạ ngòi dỏm, chỏi pỉnh hẩư bại noọng eng dú lườn pửa pền pỉnh oóc han, oóc thoóc
 

Pửa hăn bại dưởng pền pỉnh oóc han, oóc thoóc (lai tỉ phuông roọng cạ khửn mác) lẻ chang đang noọng eng đạ mì virus cón tỉ tứ 7 thâng 21 vằn.

Bảt đú lẻ noọng eng mẻn đang dên mồm nắc, ay, cò chếp, tha chếp tứ 2-4 vằn dá hăn khửn bại muối đeng dú tềnh nả.

Lăng 3-4 vằn pửa tặng mẻn đang dên mồm lẻ cần pỉnh mẻn oóc thoóc chang 2-5 vằn, bảt đú lẻ khửn tứ chẳm cò, nả phjác, nả, cò, lăng tỉ khửn thuổn đang cần thâng pửa khửn thâng mừ kha lẻ đây.

Kéc tản làn pỉnh oóc han, oóc thoóc

Kéc tảng làn pỉnh đây tải ết lẻ pây tiêm vắc xin tảng làn pỉnh, tiêm đây đo nèm slắng cạ cúa pạng y tế, ết lẻ tói xáu noọng eng tẩư 5 pi.

Lèo thư piếng dà pác pửa thâng tỉ thom căn lai cần vạ pửa thâng tỉ khảm chỏi pỉnh.

Xường slì dào mừ bặng xà phòng ết lẻ pửa ngòi lủc eng.

Pao chực lườn lảng slâư sloáng, ăn vằn lèo kin đo nặm.

Kin đo bại thình phjắc, mác mì lai vitamin A pện cà rốt, bại thình phjắc kheo vạ bại thình mác pước lương.

Chỏi pỉnh hẩư noọng eng mẻn oóc thoóc dú lườn

Cà này, pỉnh oóc han, oóc thoóc xằng mì da chỏi đảy, tan hăn đang cần mì dưởng lăng lẻ chỏi dưởng tỉ. Pá mé chỏi pỉnh hẩư bại noọng eng nèm bại pản fáp lăng nẩy:

Hạy cạ noọng eng mẻn đang dên mồm tứ 38.5 độ C tò khửn lẻ hẩư kin da, mái pện đây tải ết lẻ pá mé lèo xam slấy da cón sle đảy slon pang kin bại thình da ngám hảp.

Lèo kéc lé, nắm hẩư khảu xẩư bại noọng eng đai sle phjến pỉnh pải pét oóc quảng.

Dào mừ, kha, áp đang hẩư slâư. Pỉnh oóc han oóc thoóc nhằng tải thâng tha chếp vạ pác chếp, nhoòng pện pỉ noọng lèo hẩư bại noọng eng xảng khẻo, mjọong pác nặm cưa, dào tha lầng sle tha, pác nắm mẻn chếp. Pạng xảng tỉ bại pá mé lèo áp đang hâử noọng eng bặng xà phòng xáu nặm ún vạ au cái khân ón mà xít đang lăng pửa áp đang.

Tọn tẳp lườn lảng vạ bại tỉ xẩư xảng slâư sloáng.

Păn pền lai tón kin chang vằn nâng xáu lai thình phjắc táng căn sle noọng eng mì lèng.

Hẩư noọng eng kin lai nặm lụ nặm bại thình mác, pỉ noọng tó pền dự nặm Oresol mà hẩư noọng eng kin sle đang cần nắm mẻn sliểu nặm.

Hẩư noọng eng kin them bại thình vitamin, ết lẻ vitamin A sle tảng làn tha chếp tải thâng vái tha.

Chang pửa chỏi pỉnh hẩư noọng eng dú lườn pá mé lèo ngòi slẳt bại dưởng pền pỉnh cúa bại noọng eng. Hạy cạ noọng eng mẻn đang dên mồm lai vằn nắm hăn đợ lẻ lèo ết slì slống noọng eng thâng bệnh viện sle đảy chỏi pỉnh.

Pỉ noọng lèo chắc

Lèo hẩư noọng eng kin đo chất, kin lai thình phjắc. Pửa hăn noọng eng mẻn mốc chếp pây lẻ hẩư noọng eng kin them kẽm.

Nắm đảy áp đang hâng quả, pền phjến bại búng lai lồm, lăng tón kin lèo sảng khẻo hẩư slâư.

Hẩư noọng eng áp đang lầng ăn vằn, mòn nẩy nắm pang hẩư cần pỉnh đây khoái hạy cạ hẩư noọng eng tầư nặm nhằng tải thâng đang cần ngải mẻn loản oóc, pác chếp, cò chếp lụ tải thâng tha chếp hạy cạ nắm chắc đảy lập slì.

BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC