KÈM PỎ, KÈM MẺ CÚA CẦN TÀY QUẢNG NINH
Thứ sáu, 08:00, 09/02/2024 HOÀNG CƯỜNG HOÀNG CƯỜNG
Nèn chiêng dú tứng tỉ, tứng dân tộc xày mì mòn táng căn. Tói xáu pỉ noọng cần Tày lầu dú hoẹn Bình Liêu, slảnh Quảng Ninh, pỉ noọng tó mì bại cỏ lẻ táng xáu bại búng đai, chang tỉ mì pẻng ben nhền pja hết khảu nèn chiêng.
 

 

Cần Tày dú Quảng Ninh mì bại cỏ lẻ chang vằn nèn táng xáu bại dân tộc đai. Pú Lương Thiêm Phú (bản Chang Nà, thị trấn Bình Liêu, slảnh Quảng Ninh) lẩn cạ: thâng nèn cần Tày dú nẩy tó hết pẻng ben pện tó ben sloong ăn cải sle tẳt thản roọng cạ kèm pỏ, kèm mẻ. Mọi ăn đảy ben tứ 12 chảy khẩu, nhền kèm pỏ lẻ mì tua pja nâng nhằng kèm mẻ lẻ au ăn xáy cáy tổm mà hết nhền.

Pả Lý Thị Hoa (dú búng Bình Công 2, thị trấn Bình Liêu, slảnh Quảng Ninh) hẩư chắc, cần Tày dú nẩy slứn cạ, tua pja lẻ lòi chang tả cải, rèng tồng pỏ pá vạ ím đo, nhằng ăn xáy lẻ sle bại thình pjẻ pjoòng. Hó kèm pỏ, kèm mẻ sle tẳt thản sle hẩư hăn đảy lủc lan chứ thâng cống chỏ, chựa chòi vạ ngầư hẩư mjều mảu pjòi đây.

Chài Tô Đình Hiệu, hết fiểc dú Trung tâm Truyền thông - Văn hóa hoẹn Bình Liêu (Quảng Ninh) hẩư chắc them cạ: cần Tày slứn cạ nắm tan tua cần, tằng bại thình tua cúa tó xày mì khoăn. Vằn đắp tổm pẻng slúc lẻ lảy khửn thản pây thâng lăng vằn 15 bươn chiêng chắng au mà tổm tẻo dá roọng pỉ noọng bản cỏn mà tài cha kin, cần tầư pây phúng vạ đảy kin kèm pỏ, kèm mẻ cúa 3 lườn lẻ pỉ tỉ chẩp lai xải sló.

Cà này, mái cạ tởi slổng mì lai mòn tối mấư, bại thình cúa kin, pẻng kẹo tó mì lai pện tọ pỉ noọng cần Tày lầu dú Bình Liêu (Quảng Ninh) vận ben kèm pỏ, kèm mẻ sle khửn thản chang vằn nèn, chướng chắp au sle cỏ lẻ đây pjòi cúa pỉ noọng lầu nắm tan sle hẩư hăn đảy lủc lan chứ thâng công rèng cúa cống chỏ, chựa chòi, nhằng chửc đảy mòn đây tan mì cúa cần Tày dú Bình Liêu./.

HOÀNG CƯỜNG

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC