LẸ TÀI KHOĂN CÚA CẦN NÚNG DÚ BẮC KẠN
Thứ năm, 08:00, 15/02/2024 HOÀNG CƯỜNG HOÀNG CƯỜNG
Pỉ noọng cần Nùng xường slì hết khoăn hẩư cần ké thuông vằn sleng lụ bại vằn hua xuân pi mấư. Pỉ noọng cần Nùng lầu dú hoẹn Na Rì, slảnh Bắc Kạn vận hết lẹ tài khoăn tẳm lai tởi quá mà.
 

 

Pửa bại co bjoóc mặn phông khao, bjoóc tào đeng đáo tó lẻ slì pỉ noọng cần Nùng dú slảnh Bắc Kạn hết tài khoăn hẩư cần ké chang lườn. Slì xuân tó lẻ slì hết hết chải, hết lẹ ngầư pi mấư pình an, pỉ noọng chang lườn xày mì rèng...

Lùng Nông Văn Hồ dú bản Thôm Chản, xạ Xuân Dương, hoẹn Na Rì, slảnh Bắc Kạn lẻ cần đạ pây bản hết tài khoăn hẩư lai cần ké cần Nùng hẩư chắc, nẩy lẻ ăn lẹ nâng chăn cẩn diếu. Pửa lườn hâư mì cần ké thâng pi hết khoăn lẻ pây ngòi vằn đây sle hết khoăn pủ lường hẩư pú dả. Pỉ noọng xường slì hết khảu vằn sleng pện tọ hạy cạ vằn sleng thuông khảu slì nèn chiêng lẻ tó hết khảu slì nèn.

Bôm lẹ chang lẹ pủ lường cúa cần Nùng tó nắm mì lăng lai, mì ăn bôm mạy nâng, 4 pát khẩu slan sle tẳng bôm hương, 5 ăn chẻn, pẻng, mác... vạ chang bôm lẻ tan dìn nặm, nắm chử dìn lẩu.

Noỏc mà, cúa lẹ lèo mì 6 tua cáy, chang tỉ mì 4 tua phủ, 2 tua khướng. Pửa khả cáy tẳng lẻ khả 3 tua cáy phủ, 2 tua cáy khướng, nhằng tua nâng dom sle hết cáy mạ. Noỏc mà, nhằng mì 2 ăn pẻng moỏc cúa lủc nhình au mà chang lẹ tài khoăn.

Áo Nông Văn Cường dú bản Nà Dăm, xạ Xuân Dương, hoẹn Na Rì, slảnh Bắc Kạn ngám hết lẹ tài khoăn 80 pi hẩư mé lầu hẩư chắc, pan hết lẹ nâng đảy hết chang 4 thâng 5 tiểng, hết tằng vằn lụ tẳng cẳm xày đảy. Nhoòng pện lườn áo Cường đạ hết khoăn hẩư mẻ dả khảu tằng vằn sle slắng pỉ noọng mà thom khoăn thom thẩu pây tẻo ngải vạ chảng cỏ đuổi căn đảy hâng.

Lẹ tài khoăn cúa cần Nùng đảy bại slấy pửt hết mì sloong fấn. Tốc cón lẻ tứ lườn oóc pác tu. Chang tỉ mì 3 fấn lẻ hết tàng tỉ thỏ, slấn hua bản thâng thản slớ chựa chòi. Fấn tải nhỉ lẻ chải nản đảy slấy pửt hết mì lai fấn táng căn. Lùng Nông Văn Hồ, xạ Xuân Dương, hoẹn Na Rì, slảnh Bắc Kạn hẩư chắc them:

Lăng pửa pjọm pan lẹ, slấy pửt xẹ hết lẹ slau lườn slau lảng sle chải pây bại mòn nắm xải sló hẩư chang lườn vạ cần đảy hết tài khoăn. Nẩy lẻ fấn tốc hang chang lẹ tài khoăn.

Lẹ tài khoăn cúa pỉ noọng cần Nùng dú slảnh Bắc Kạn lẻ cỏ lẻ nâng chăn đây pjòi sle lủc lan chứ thâng công rèng cúa cần ké đạ cháo chượng pền cần, sle cần ké mì rèng, dú hôn hỉ đuổi lủc lan./.

HOÀNG CƯỜNG

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC