TUA LUỒNG CHANG NẲM SLƯỞNG CÚA CẦN TÀY
Thứ hai, 08:00, 12/02/2024 HOÀNG HIỀN HOÀNG HIỀN
Tua luồng đảy ngòi lẻ tua cúa sliêng vạ mì lai mòn đây pjòi. Rèo cần ké pửa đú tua luồng lẻ ết chang slí tua cúa sliêng. Xằng mì cần hâư mủng hăn tua luồng pện tọ mì lai cúa cái vận đảy vẹ vạ slíu mì dưởng cúa tua luồng.
 

 

Rèo slấy xa thắp bại mòn đây pjòi chang tởi slổng ăn vằn Hoàng Luận, lẻ cần Tày dú hoẹn Định Hóa, slảnh Thái Nguyên: Tua luồng lẻ thình tua cúa chăn sliêng, pang hẩư chang lườn chẩp lai xải sló, đảy cần Tày lầu chăn điếp:

Chang bại ăn slỏi hảng dú slửa cúa bại mẻ sliên, pỏ pửt dú búng Tràng Định (slảnh Lạng Sơn) mì slí theo roọng lẻ đúc luồng. Pỏ pửt Trung Thái Quân dú hoẹn Tràng Định, slảnh Lạng Sơn hẩư chắc:

Cần ké pửa pày mì cằm cạ “Lai luồng nỉnh nặm”, “Luồng thất slí piến ngù, mu thất slí khửn nạo”. Bại cằm slắng cạ cúa cần ké tói xáu lủc lan chăn pèng quỷ. Cà này, thâng bại bản hết tỉ tỏn rẳp khéc thâng dương chồm cúa cần Tày lầu, pỉ noọng xẹ hăn mì bại ăn còn đeng đáo khoen dú nả lườn chăn đây chồm. Pí Mai Em dú slảnh Tuyên Quang hẩư chắc:

Pi tua luồng nhằng mì lai thình phuối mừa tua cúa nẩy. Ngầư cạ bại mòn đây pjòi tỉ vận đảy pỉ noọng xày căn chướng chắp au sle, hẩư lủc lan fản tởi nhằng đảy chắc mừa bại cỏ lẻ chăn đây cúa pỉ noọng lầu tẳm lai tởi quá mà./.

HOÀNG HIỀN

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC