Pơk uănh mông nar djăt: 4/2/2016

VOV4.M’nông: Tổng thống Indonesia Joko Widodo nar ntri đă ăp kruanh dak dja mbơh njrăng lor nsong hăn đah nu^h [on lan geh trong nchrăp tât ăp dak dôl geh tât khuch bah kaman Zika. Nău mbơh dơi ndơ\ luh tâm rnôk Bộ Y tế Indonesia mbơh, du hê nu^h Indonesia le\ geh năl ntưp đah kaman Zika. Nu^h ji lah du hê bu klô ndăm 27 năm deh ta n’gor Jambi. Tổng thống Widodo ntru\t đă ăp nhih pah kan dơi kan Indonesia ngăch ban saơ ăp nu^h ntưp ji n’hanh rdâng lơh nkhêp geh ntưp rêng kaman Zika. T^ng păng, ân geh mbơh njrăng lor nsong hăn đah ăp nu^h [on lan u\ch hăn pâl nđaih tât ăp dak dôl geh kaman Zika. Nhih pah kan dak si lam ntu\r neh (WHO) le\ mbơh njrăng lor le\ rngôch ăp dak lam ntu\r neh mpeh nău klach rvê bah kaman Zika, tâm nê geh le\ ma ăp dak Đông Nam Á, ân n’hao dăng ăp trong njrăng n’gang nău tât./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng