Pơk uănh mông nar djăt: 24/5/2019

VOV4.M’nông: Wa Phạm S- Groi kruanh UBND n’gor Lâm Đồng le\ geh rơh wơt wa Choi Young Sang- Nu^h ntơm njêng, Kruanh CEO Tập đoàn Metannet Hàn Quốc. Nu^h ntơm njêng Metannet u\ch ro\ng n’gor Lâm Đồng nta trong dơh gay Tập đoàn rdâk njêng Ntu\k rgum nt^m nti IT ta nkual [on têh Đà Lạt, rgop nt^m  nti tơm nu^h kan công nghệ mhe an n’gor tâm ban kơt lam dak đo\ng. Tập đoàn u\ch ro\ng dơi tâm boh mpeh phần mềm công nghệ gay kơl n’gor Lâm Đồng rdâk njêng Đà Lạt jêng nkual [on têh ăp to\ng nău lư. Rnê âk Tập đoàn Metanet, Groi kruanh UBND n’gor Lâm Đồng lah rjăp, n’gor mbra ntop kơl n’hanh nta trong dơh gay Tập đoàn Metanet ntuh kơl ta Đà Lạt- Lâm Đồng./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng