logovov
VOV4 - Hệ Phát Thanh Dân Tộc

(VOV) - Tết về, tại xã vùng cao biên giới Nậm Chảy, những người lính biên phòng xa nhà, xa quê, ngày đêm lặng lẽ canh giữ bình yên cho Tổ quốc.


Năm thứ 3 ăn Tết xa nhà, chiến sỹ Nông Đức Chiến - Đồn Biên phòng Nậm Chảy đang thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, canh gác. Công việc ngày Tết không khác gì mấy so với thường ngày.

 

Chiến sỹ Đồn biên phòng Nậm Chảy tăng gia sản xuất

 

Xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, được đánh giá là một trong những địa bàn biên giới phức tạp và khó khăn nhất của tỉnh, với đường biên dài 18km, 19 cột mốc trên đất liền. Chia sẻ với cán bộ chiến sỹ biên phòng, bà con Nậm Chảy thường xuyên tới động viên, thăm hỏi, giúp đỡ, góp phần giúp lực lượng bảo vệ biên giới trên địa bàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt trong những ngày Tết.

 

Ông Vàng Sủi Lèng, ở Lùng Phìn A, cho biết: “Chúng tôi ở đây với Đồn biên phòng như cá với nước. Hàng năm, đón giao thừa, chúng tôi đều đến đồn để chia vui với anh em chiến sỹ. Đồn biên phòng rất gắn bó với bà con. Ngày Tết, các cán bộ, chiến sỹ của đồn cũng xuống ăn Tết, vui Tết cùng bà con trong bản”.

 

Trong sắc xanh bao phủ vùng cao Nậm Chảy, thấp thoáng đâu đó màu áo của những người lính biên phòng xa nhà đang làm nhiệm vụ, vì sự bình yên nơi của Tổ quốc.

 

 

 

An Kiên/VOV-Tây Bắc

05:00 - 05:15 - Chào cơ-pờ jơnau pơlam jơnau đơs VOV4-yal Tơnggit tu\ jiơ pờ tơlik jơnau đơs
05:15 - 06:00 - Dơ\ prau: Jơnau pơnđik cau K'ho
06:00 - 06:30 - Jơnau đơs mờ dà Yuan VOV1
06:30 - 06:40 - Jơnau tơnggit mhar dà Êđê
06:40 - 06:50 - Jơnau tơnggit mhar dà Jarai
06:50 - 07:00 - Jơnau tơnggit mhar dà Bahnar
07:00 - 07:10 - Jơnau tơnggit mhar dà Sêdang
07:10 - 07:20 - Jơnau tơnggit mhar dà K’ho
07:20 - 07:30 - Jơnau tơnggit mhar dà M’nông
07:30 - 08:15 - Jơnau đơs mờ dà Jarai
08:15 - 09:00 - Jơnau đơs mờ dà Bahnar
09:00 - 09:45 - Jơnau đơs mờ dà Sêdang
09:45 - 10:30 - Jơnau đơs mờ dà Êđê
10:30 - 11:15 - Jơnau đơs mờ dà K’ho
11:15 - 12:00 - Jơnau đơs mờ dà M’nông
12:00 - 12:30 - Jơnau tơnggit Tây Nguyên mờ dà Yuan
12:30 - 12:45 - Dơ\ prau: Yal tu\ jiơ pờ tơlik mờ dà K'ho
12:45 - 13:30 - Dơ\ prau: Jơnau pơnđik cau K'ho
13:30 - 14:00 - Jơnau đơs mờ dà Thái
14:00 - 14:30 - Jơnau đơs mờ dà Mông
14:30 - 15:15 - Jơnau đơs mờ dà Jarai
15:15 - 16:00 - Jơnau đơs mờ dà Êđê
16:00 - 16:45 - Jơnau đơs mờ dà Bahnar
16:45 - 17:00 - Yal tu\ jiơ pờ tơlik mờ dà Yuan
17:00 - 17:30 - Jơnau tơnggit Tây Nguyên mờ dà Yuan
17:30 - 18:00 - Đơs pơnđik 3 tiah dà lơgar
18:00 - 18:45 - Jơnau đơs mờ dà Yuan VOV1
18:45 - 19:30 - Jơnau đơs mờ dà K’ho
19:30 - 20:00 - Jơnau đơs mờ dà Mông
20:00 - 20:30 - Jơnau đơs mờ dà Thái
20:30 - 21:15 - Jơnau đơs mờ dà Sêdang
21:15 - 22:00 - Jơnau đơs mờ dà M’nông
22:00 - 22:30 - Yal tu\ jiơ pờ tơlik mờ dà Yuan -Tơngac tơnjơh VOV4
   Chọn ngày khác »  Chọn ngày khác
Họ và tên
Email
Tiêu đề
Nội dung
Mã bảo vệ (*)