CẦN PÂY TẦU DÚ BẢN BUNG
Thứ bảy, 15:50, 04/05/2024 BÁO TUYÊN QUANG BÁO TUYÊN QUANG
Áo Triệu Thế Hải, Bí thư Chi bộ thôn Bản Bung, xạ Thanh Tương (Na Hang, Tuyên Quang) lẻ cần xường slì tứn hua hết cón chang bại fiểc cúa bản cỏn. Nhoòng pện áo xường slì đảy pỉ noọng chang bản slứn điếp.
 

 

Xẩư 30 pi xường slì pây ta tiểm, ngòi chực đông mạy, áo Hải ngòi bại đông mạy khăm kheo tồng fấn nâng chăn cẩn diếu chang tởi slổng cúa lầu. mì slì áo dú chang đông nhằng lai hơn dú lườn. Xáu slim ki tảy khỏ cúa lầu, pi 2009, áo Hải đảy pỉ noọng chang bản slứn slim lưởc hết cốc bản. Thâng pi 2020, áo đảy lưởc hết Bí thư Chi bộ Bản Bung.

Áo Hải hẩư chắc, pửa cón, bại pỉ noọng slưởng pây thang tỉ hết fiểc cúa xạ lẻ lèo càm kha. Pửa đảy pạng nưa slắng cạ xẹ hết tàng tứ xạ pây thâng bại bản mái cạ kha tàng pây quá tôm rẩy nà cúa pỉ noọng lai tọ pỉ noọng cần hâư tó hôn hỉ. Vạ áo Hải lẻ cần tứn hua au hẩư 720 xích tẳng khoang tôm nàsle hết tàng, lăng tỉ 38 lườn chang bản tó hết nèm, thuổn thảy tôm pỉ noọng au hẩư sle hết tàng lẻ tềnh héc ta nâng. Pi 2021, kha tàng đảy hết pjọm, tàng điện cúa tằng nặm mường tó đảy cái mà thâng bản, pang hẩư pỉ noọng dú Bản Bung mì tởi slổng mấư.

Bản Bung cà này đang slí đảy pang chỏi hết kin đăm chay cáp xáu tỏn lẳp khéc thâng lỉn liểu dương chồm. Áo Hải pày them tẻo lẻ cần tứn hua hết cón. Áo Hải hẩư chắc, chướng chắp đông mạy vạ bại mòn đây pjòi cúa tỉ fuông cáp xáu tỏn lẳp khéc thâng lỉn liểu dương chồm lẻ mòn áo xường slì nẳm ngậy tẳm hâng, áo đạ dom 5 pác triệu mưn sle chướng chỏi tẻo ăn lườn chạn sle hết tỉ tổ khéc, roọng riểc pỉ noọng chướng chỏi tẻo lườn lảng, chay mạy, chay bjoóc sle bản cỏn đây slướng, có pền hỏm chiềng mủa hảt, roọng riểc pỉ noọng cáp căn hết kin.

Cà này Bản Bung vằn cảng đảy tối mấư, tởi slổng cúa pỉ noọng vằn cảng đây mjảc. Hết đảy pện tỉ lẻ pjom mì fấn toỏng cóp công lèng cúa Bí thư chi bộ Triệu Văn Hải, pỉ noọng chang bản cần hâư tó slứn điếp áo./.

BÁO TUYÊN QUANG

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC