LIỆNG QUANG AU COÓC ĂN PI ĐẢY HẠNG PÁC TRIỆU MƯN
Thứ bảy, 08:00, 20/04/2024 BÁO TUYÊN QUANG BÁO TUYÊN QUANG
Chài Lý Văn Giang, dú bản Tân Thành (xạ Yên Hoa, hoẹn Na Hang, slảnh Tuyên Quang) cà này mì tàng hết kin nâng chăn đây tầu đú dú xạ lẻ liệng quang au coóc sle khai, ăn pi chài hết đảy lẩn pác triệu mưn.
 

 

Có cốc hết kin chẩp lai mòn khỏ, chài Giang lẩn cạ, chài lẻ cần đin tỉ cốc co dú xạ Kim Phú (TP Tuyên Quang), pi 2003 chài au mjề vạ khửn xạ Yên Hoa mà hết kin.

Pửa tỉ, pỉ noọng dú lai tỉ fuông xày căn liệng pết xáy, hăn pện tỉ chài tó khửn thành phố Tuyên Quang pây dự xiên tua pết eng mà liệng. Tỉ chài dú lẻ búng khau phja, sliểu nặm, chài tẻo liệng lai nhoòng pện pết nắm đo cúa kin, nắm mì tỉ xa kin lai nhoòng pện vằn cảng thai pây, thâng pi 2006, lăng tềnh pi nâng chài hăn nắm khảu cỏ đạ khai xẻn phấu pết hẩư bại cần puôn.

Mái pện chài tó nắm dau bứa, chài ết slim có tàng hết kin mấư tứ fiểc có pền HTX hết xưởng cưa, hết hin khai pện tọ vận nắm pền. Chài Giang chứ tẻo cạ, mì pửa nỉ lai lườn chài đạ nắm chắc hết rừ đây.

Thâng pi 2020, tỉnh nhìn cần pỉ noọng nâng dú chang slảnh Hà Tĩnh lẩn mừa liệng quang au coóc vạ khai fằn chăn đây, lăng lai vằn nẳm nghị, xa ngòi tềnh báo, đài, tivi, tềnh mạng, pây dương chồm bại tỉ liệng quang dú Yên Sơn, thành phố Tuyên Quang, chài Giang đạ ết slim có cốc hết kin tò tẻo tứ liệng quang.

Chài au chỉa lườn pây tảng sle dim chèn Ngân hàng Nông nghiệp vạ PTNT hoẹn Na Hang 200 triệu mưn, chài chỏi tẻo bại búng xưởng cáu pền lảng liệng quang vạ dự 2 tôi quang mà liệng. Chài Giang cạ, ngám liệng đảy kỉ vằn lẻ dỏt pây tua tẩc nâng, tua tẩc bắt tẩp sloong tua slảo, ái thâng bươn nâng chài chắng pắt đảy tò tẻo pện tọ kỉ vằn lăng tẻo mẻn thai.

Chài Giang cạ, liệng quang au coóc lẻ máo hù ngải nhoòng tua cúa nẩy nọi pền pỉnh, hạp xáu chiết hí lai tỉ táng căn. Sle lảng coỏc đảy slâư, chài au tẩu kép luộn xáu pước mác dừa sle roòng lảng, đảy 5 thâng 6 bươn lẻ tối pày nâng. Cúa khun quang fấn lai lẻ nhả, bắp, bâư mạy... nhoòng pện thuổn nọi chèn cốc. Păn lầng ăn pi liệng tua quang nâng ngám thuổn quạng 300 xiên thâng 400 xiên mưn cúa khun vạ da duốc. Tói xáu tua quang fằn cải, lăng 6 bươn khun liệng lẻ đạ đảy au coóc pày đú. Mọi pi quang au coóc đảy 2 pày, mọi pày đảy tứ 2 cân thâng 2 cân slí tua nâng.

Hua pi quá, tứ 3 tua quang fằn bảt đú, chài Giang đạ mì 8 tua quang đảy au coóc, thâng hang pi đảy choản tềnh 100 triệu mưn. Lườn chài hết kin vằn hẳm đây, ấn cón thâng hang pi nẩy lườn chài xẹ mì thâng 12 tua pền au coóc, mì kỉ lườn xẩư xảng tó đạ thâng tẳt dự quang fằn xáu lườn chài.

Áo Ma Đại Duy, Phó Chủ tịch UBND xạ Yên Hoa hẩư chắc, xạ tó slắng cạ pỉ noọng pền đăm chay, chượng chảo bại thình co nẳm, tua cúa liệng mấư. Tàng hết kin tứ liệng quang au coóc cúa lườn chài Lý Văn Giang dú bản Tân Thành lẻ tàng hết kin mấư chăn đây. Cà này nẩy tó lẻ tỉ pỉ noọng thâng slon xam sle xày khun liệng, pang hẩư pỉ noọng hết đảy them ngần chèn./.

 

BÁO TUYÊN QUANG

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC