CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY-NÙNG (Thứ 6- Vằn 12/4/2024)
Thứ sáu, 15:32, 12/04/2024 NÔNG DIỆP NÔNG DIỆP
Dủng CCCD mì chip vạ dủng BHXH dú tềnh tàng mạng sle khảm chỏi pỉnh đạ pang hẩư cần pỉnh vạ pạng y tế nắm lẹo lai slì giờ, xày tỉ pang hẩư pạng BHXH ngòi chực fiểc dủng thẻ BHXH vạ tảng làn bại cần poóc xó kin đai chèn cúa tứ fấn chèn BHYT. Xày xáu fấn tin mừa hết kin cúa pỉ noọng dú búng dân tộc nọi cần, chang fấn “Chồm fuông quá foòng heng” tuần nẩy, boong hây xày thâng búng đin Thái Nguyên sle dương chồm bại dưởng đây pjòi dú pạng đông Tam Đảo.
  Chương trình tó phác thâng pỉ noọng kỉ bài then, lượn cúa pỉ noọng cần Tày, cần Nùng lầu đảy lai cần nắt tỉnh.
NÔNG DIỆP

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC