BÀI 2: XÉNG HẾT THUỔN MỌI FẤN NÈM HENG TIỂNG ĐAI?
Thứ tư, 14:21, 29/05/2024 Nhóm PV VOV Đông Bắc Nhóm PV VOV Đông Bắc
Mì tọ bấu mì Xéng hết thuổn mọi fấn nèm heng tiểng đạ hết pjọm tẳng có bản cỏn mấư đai? Xỉnh pỉ noọng tỉnh fấn tải 2 xáu tên roọng: Xéng hết thuổn mọi fấn nèm heng tiểng đai?

Tứ fiểc mì chăn chang tẳng có bản cỏn mấư dú xạ Huy Giáp, hoẹn Bảo Lạc, slảnh Cao Bằng, bại pạng hết fiểc dú tỉ fuông đạ nhỉn cạ: slì hết bại fấn sle tẳng có bản cỏn mấư vạ thâng cà này, Huy Giáp nắm đảy chủn bản cỏn mấư ết lẻ bại fấn pện: hết đảy kỷ lai chèn, fiểc hết, sổ lườn khỏ vạ tẳng có lai búng. Pện tọ nhoòng cẩn khoái, xéng hết sle mì heng tiểng hết hẩư tỉ fuông nẩy chẩp khỏ nhủng pửa bại tàng lỏ pang hưa cúa nhà nước hẩư xạ búng tải III nắm nhằng. ÁoNguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND hoẹn Bảo Lạc, slảnh Cao Bằng cạ:

 “Lai fấn cúa Huy Giáp đạ hết pjọm tọ chăn mà lẻ nỉ cón đai. Khỏi hăn nẩy chăn lẻ hết sle mì heng tiểng vạ fấn nâng tó lẻ fiểc dú nưa păn lồng hết.

Nắm tan dú xạ Huy Giáp, pi 2020, tứ búng tải III, xạ Khang Ninh, hoẹn Ba Bể, slảnh Bắc Kạn tó “hết pjọm” bại fấn tẳng có Bản cỏn mấư. Pện tọ thâng cà này, păn lầng tứng cần dú xạ ăn pi xằng hết đảy 40 triệu mưn, sổ lườn khỏ nhằng ái thâng 17%. Cần hết cốc xạ Khang Ninh đạ nhỉn cạ lai fấn hết xằng đây pửa tỉ fuông tẳng có bản cỏn mấư. 2 pi đạ quá, xạ Khang Ninh mẻn fạ lẹng vạ phân noòng cải, tẻo mì pỉnh lả mu pây mốc châu Phi hết hẩư lai lườn nắm nhằng chèn, chẩp khỏ nhủng. Ết lẻ xạ ngám đảy chủn Bản cỏn mấư, Khang Ninh vận nhằng mì thâng 6/15 bản nhằng “Chăn khỏ”, tan bản Đồn Đèn mì thuổn thảy lẻ lườn khỏ, lườn tem khỏ. Chăn lẻ pện tỉ, pện tọ xạ Khang Ninh vận đảy hoẹn Ba Bể păn Hết pjọm bản cỏn mấư tài slung. Áo Dương Xuân Giao, Phó Chủ tịch UBND xạ Khang Ninh hẩư chắc, chang 2 pi quá, mái cạ tỉ fuông mì lai tảy nải pện tọ tó ngám hết đảy 3/19 fấn nèm thắn mai mấư:

 “Tẳng có bản cỏn mấư tài slung tói xáu xạ Khang Ninh chẩp chăn lai dưởng khỏ, ết lẻ fấn sổ lườn khỏ vạ pỉ noọng hết đảy kỷ lai chèn. Pỉ noọng xằng mì chèn ỏn tỉnh ăn bươn. Ấn cón pi nâng thâng 22 pi nắm hết đảy lẻ ngầư pạng nưa ngòi hẩư xạ hết pền lừ, xéng hết mại nắm đảy chủn lẻ bại pạng hết fiểc tó chăn khỏ nhủng."

Fiểc hết kin- ỏn tỉnh tởi slổng xằng hâng rỳ đạ đảy chủn bản cỏn mấư mì lai dú bại tỉ đai búng slung. Xạ piên chái Thị Hoa, hoẹn Hạ Lang, slảnh Cao Bằng tó pện tỉ. Pửa cón, pỉ noọng dú xạ Thị Hoa tan thâng tu ái puôn khai, thò béc cúa cái. Pện tọ, pửa xạ cạ đạ hết pjọm fiểc tẳng có bản cỏn mấư tó lẻ pửa pỉnh lảCOVID-19 pải pét hết hẩư fiểc puôn khai chẩp khỏ. Pỉ noọng dú Thị Hoa tẻo mà hết nà, chay bắp,... nắm mì chèn ỏn tỉnh đạ hết hẩư fấn nâng xằng đây đo. Dú xạ piên chái nẩy, bại ăn lườn 2-3 thắn đạ tẳng khửn, mì cần đạ khảu dú pện tọ xằng chướng đây đo nhoòng sliểu chèn pổn, lai lườn nhằng háp kỷ fấn nỉ. Chài Nông Văn Phúc, cần hết cốc bản Cốc Nhan, xạ Thị Hoa cạ:

 “Piên chái nắm đảy pjót tồng cón, pỉ noọng pây tẻo khỏ. Xạ đạ hết pjọm bản cỏn mấư, lai fấn pang hưa nắm nhằng, pỉ noọng tó rỏn lai. Kỷ lườn ngám hết đảy slây lườn, mì cần dim chèn ngân hàng hết xáu ngầư ngoòng pây béc cúa cái mà mì chèn lẻ pjá, pện tọ cà này fiểc nắm nhằng, pỉ noọng chẩp lai dưởng khỏ.”

 Áo Hoàng Văn Chiến, Chủ tịch UBND xạ Thị Hoa hẩư chắc: Mái cạ đạ đảy chủn bản cỏn mấư, pện tọ Thị Hoa vận nhằng 5 chang 9 bản nhằng chăn khỏ. Cà này nèm thắn mai mấư lẻ xạ đạ nắm nhằng 7 fấn, chang tỉ mì fấn cẩn diếu lẻ pỉ noọng hết đảy kỷ lai chèn, fiểc hết vạ sổ lườn khỏ dú xạ đạ lai khửn thâng 42%.

 “Boong khỏi tó nắm chắc cón lẻ pửa đảy chủn Bản cỏn mấư xẹ tốc nắc lai, pửa mì Quyết định 861, boong khỏi chắng chắc. Xạ vận tẳng có bản cỏn mấư pện tọ pền mì tàng lỏ pang hưa xạ búng slung, piên chái, ết lẻ bại bản dú piên chái, tỉ lẻ đạ đảy chủn bản cỏn mấư tọ pỉ noọng vận đảy pang hưa tồng bại xạ xằng hết pjọm”.

Tứ bại xạ Huy Giáp, Thị Hoa (slảnh Cao Bằng) thângKhang Ninh (slảnh Bắc Kạn) vạ kỷ tỉ fuông đạ hẩư hăn, lai xạ đạ đảy chủn Bản cỏn mấư pện tọ xằng mì tàng hết kin ỏn tỉnh, ết lẻ mì bản vận nhằng fấn nâng pỉ noọng chăn khỏ. Tằng pỉ noọng vạ bại pạng hết fiểc xằng chắc cón bại dưởng khỏ pửa đảy chủn Bản cỏn mấư. Lai tỉ fuông “sli căn” mai chỉa hết pjọm sle đảy nhà nước pang hưa tẳng có tàng pây tẻo, trường slon, tỉ khảm chỏi pỉnh tọ nắm ngòi dỏm thâng tàng hết kin cúa pỉ noọng, mì búng nhằng ết slim “nỉ” fấn tầư sle đảy chủn khoái. A Triệu Thị Thu Phương,Cần hết cốc Ban Dân tộc slảnh Bắc Kạn cạ:

 “Quyết định 861 lẻ tàng lỏ chăn đây, boong hây hết pền lừ ngám hạp. Mừa slắng cạ vạ xày căn hết xằng nèm tàng lỏ. Nhoòng pện, lai xạ đạ đảy chủn hết pjọm bản cỏn mấư tọ nhằng nỉ fấn nâng, ết lẻ fấn pỉ noọng hết đảy kỷ lai chèn. Bại bản dú búng slung nọi lườn pỉ xáu búng tắm, xỏn khảu dá păn lầng lẻ hết đảy lai chèn, đo chủn. Pửa đạ đảy chủn Bản cỏn mấư, bại tàng lỏ đạ nắm nhằng đảy pang hưa fèn nắc thâng tởi slổng cúa pỉ noọng dú búng slung"

 Rèo bại quyết định 861 vạ 612, tằng nặm mường mì 406 xạ vạ 6.954 bản nắm nhằng lẻ búng tải III, chăn khỏ, nắm nhằng đảy hết cón bại fấn pang hưa cúa Pày tằng nặm mường tẳng có tàng hết kin- ỏn tỉnh tởi slổng búng pỉ noọng dân tộc nọi cần vạ khau pù tứ pi 2021-2030. Nẩy lẻ fấn lai bại bản, xạ đạ đảy chủn Bản cỏn mấư tứ pi 2016-2020. Thuổn thảy pỉ noọng đang slí dú bại bản cỏn nẩy tềnh 3 triệu 200 cần, chang tỉ mì quạng 662.000 cần lẻ lườn khỏ, cần đảy Nhà nước pang hưa ăn bươn; nhoòng pện, mì quạng 2 triệu 6 pác cần (quạng 553.000 lườn) nắm nhằng đảy nhỉn mòn pang hưa cúa pạng nưa hẩư bại búng chăn khỏ.

 Hăn dú bại tỉ fuông, bại quyết định nẩy đạ fèn thâng lai tàng pang hưa ỏn tỉnh tởi slổng, pang hưa tẳng có hết kin dú búng chăn khỏ kỷ pi cón. Áo Hà Sỹ Huân, Giám đốc Sở NN&PTNT Bắc Kạn cạ:

“Pửa tỉ fuông đảy chủn Bản cỏn mấư lẻ tàng lỏ pang hưa mừa bảo hiểm, slon slư, khảm chỏi pỉnh nắm nhằng, pỉ noọng dú bản cỏn vạ bại pạng hết fiểc chăn dau hí nắm chắc hết lăng cón. Cà cạng tằng fiểc tẳng có bản cỏn mấư."

 Áo Bế Văn Hùng, Cần hết cốc Ban Dân tộc slảnh Cao Bằng hẩư chắc. Rèo Quyết định 861, slảnh mì them 22 xạ búng tải I pỉ xáu pjỏng tứ pi 2016 - 2020. Lẻ slảnh nhằng khỏ dú búng khau phja, piên chái, fiểc mì thâng 22 xạ nắm nhằng lẻ búng tải II, III đạ hết hẩư tởi slổng cúa pỉ noọng chẩp chăn lai dưởng khỏ:

 “Bại xạ đạ hết pjọm mừa tẳng có Bản cỏn mấư lẻ tàng lỏ pang hưa mừa tởi slổng cúa pỉ noọng nắm nhằng, pỉ noọng nắm mì bảo hiểm, dú búng khau pù nắm đảy ngòi dỏm đây đo. Tói xáu pỉ noọng dú búng slung, piên chái slảnh Cao Bằng nắm mì ngần chèn vạ fiểc hết ỏn tỉnh..."

Tẳng có Bản cỏn mấư lẻ fiểc hết chăn đây pện tọ lai tỉ fuông đạ xéng hết khoái, hết sle mì heng tiểng, hết cón sle đảy chủn, đạ pền háp nắc hẩư pỉ noọng vạ cán bộ dú bản, xạ. Nẩy tó pày sle bại tỉ fuông, ết lẻ dú búng slung, búng pỉ noọng dân tộc nọi cần chang bại pi tó nả mủng tẻo, hết hẩư đây, sle bại xạ đạ đảy chủn Bản cỏn mấư hưa pỉ noọng mì tởi slổng chàu mì, đây mjảc./.

Nhóm PV VOV Đông Bắc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC