BẠI MÒN KHỎ CÚA PỈ NOỌNG PỬA XẠ ĐẢY CHỈN PỀN XẠ BẢN CỎN MẤƯ
Thứ ba, 15:38, 28/05/2024 VOV ĐB VOV ĐB
Đạ mì lai ngầư slưởng cúa bại slấy slư, bại lủc slư vạ bại pỉ noọng dú búng slung cúa bại xạ đạ hết pjọm bại fấn mừa tẳng có bản cỏn mấư vạ đạ khảm khỏ nèm Quyết định sổ 861, vằn 04/6/2021 cúa Thủ tướng Chính phủ vạ Quyết định sổ 612, vằn 16/9/2021 cúa Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Lăng 3 pi hết nèm bại quyết định nẩy, lai tỉ fuông dú búng slung tởi slổng đạ khỏ, cà này cảng khỏ them nhoòng nắm nhằng mì bại tàng dưởng pang chỏi hẩư búng khỏ tồng pửa cón.
 

 

Heng tổng báo sla slư coỏng khửn, noọng Đặng Quầy Kiêm, lửc slư lởp 9, trường THCS bán trú Huy Giáp, xạ Huy Giáp, hoẹn Bảo Lạc, slảnh Cao Bằng khoái táng khảu tỉ hung hang khảu phjắc đảy au kỉ piếng tôn và lọm khảu dú coóc coỏng trường slon. Tón ngài cúa bại noọng noỏc khẩu khao lẻ tan mì them thúa slai slửa đảy pá mé phác hẩư. Noọng Kiêm cạ: Nẩy lẻ khẩu phjắc hẩư 8 lủc slư kin chang tuần ngám quá, lườn noọng Kiêm dú Bản Ngà, quây trường slon tềnh 6 cái hin nhoòng pện noọng đảy pá mé hẩư kin nòn dú trường. Ăn tuần, lườn mì phjắc lăng xày phác thâng trường hẩư bại noọng, bảt lẻ mảy, bảt lẻ căm phjắc kheo, hâng hâng chắng mì ăn xáy, ỷ nựa pằm nâng lụ kỉ ca thúa đin. Noọng Kiêm ngầư slưởng pện nẩy:

 “Ăn tón noọng tan kin phắc kheo đai, noọng ngầư tón tầư tó mì phjắc, mì pja, mì nựa..mì đo chất sle noọng mì lèng slon slư”.

Dú quây tỉ hết khẩu phjắc cúa noọng Kiêm kỉ và mừ, mì xẩư 60 lủc slư đai cúa trường tó đang slí xày căn hết khẩu phjắc. Nẩy lẻ bại lủc slư lườn dú 2 bản Lũng Pèng, Cốc Sỳ. Nhoòng lẻ bản chăn khỏ, tón kin cúa bại noọng đảy pang chỏi nhoòng pện mì đo khẩu ún, đo nựa, đo phjắc…Lườn kin pjầu ngài cúa bại noọng tó đảy pjái bê tông, mì pài mùng mắn chắn vạ mì tằng khoảt lồm chang slì pôm. Mủng tón kin cúa pằng dạu, noọng Đặng Mùi Viện tó hăn bứa.

“Tón kin noọng xường slì kin khẩu xáu phjắc cát, mảy nhằng nựa lẻ hâng hâng chắng đảy kin tón nâng. Bại pằng dạu đai lẻ đảy kin đây đo, nhằng noọng lẻ nắm mì. Noọng ngầư tón tầư tó mì đo nựa, đo phjắc bại thình.”

Pi 2020, xạ Huy Giáp đảy chỉn pền xạ bản cỏn mấư nèm Quyết định sổ 861, vằn xo 04/6/2021 cúa Thủ tướng Chính phủ vạ Quyết định sổ 612, vằn 16/9/2021 cúa Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Huy Giáp pền xạ dú búng tải I. Xạ nẩy ngám nhằng 2 chang 9 bản dú búng tải 3 lẻ Lũng Pèng vạ Cốc Sỳ. Ngòi rèo bại quyết định nẩy, lủc slư tứ cấp ết tò khửn nắm nhằng đảy pang chỏi khẩu phjắc tón ngài, tan lủc slư cúa 2 bản dú búng tải 3 lẻ nhằng đảy pang chỏi.

Mái pện, xẩư 30 lủc slư dú bại bản quây tứ 7 thâng 8 cái hin lèo dú tẻo trường. Bại slấy slư vạ pá mé cúa bại noọng đạ pây xa mạy, au bại piếng tôn cáu mà sle hết tỉ hung hang khẩu phjắc hẩư bại noọng. Nhoòng pện chắng mì fiểc chang trường slon nâng, mì 2 tỉ hung hang khẩu phjắc táng căn pện nẩy.

Slương hải bại lủc slư tón đo kin, tón dác nhoòng pện slấy slư Cao Thị Thanh Hương, Phó Hiệu trưởng trường THCS Bán trú Huy Giáp xày bại slấy slư chang trường đạ roọng riểc bại cần đây slim, mì bảt nhằng cỏp fấn chèn lương nọi cúa lầu sle pang chỏi khẩu phjắc hẩư bại noọng, tọ tó nắm đảy lầng.

“Tứ pửa xạ đảy chỉn pền xạ bản cỏn mấư, thâng cà này bại noọng tả slư máo hù lai, đạ mì ái thâng pác lủc slư. Bại slấy slư tó hăn slương hải bại noọng lai, tọ chèn lương cúa bại slấy slư tó đảy nọi, lườn tẻo dú quây nhoòng pện slưởng pang chỏi bại noọng tó khỏ, bại lủc slư lai, bại slấy slư tó nắm pang chỏi đảy lẹo…”

Xạ Huy Giáp fấn lai pỉ noọng xày hết rẩy nà, thuổn thảy xày lẻ pỉ noọng dân tộc nọi cần mì cần Tày, Nùng, Mông, Dao xáu quạng 4.000 cần. Pỉ noọng hết lườn dú bại pàn pù, sliểu tôm đăm chay, sliểu nặm hết nà nhoòng pện tởi slổng cúa pỉ noọng tan pằng khảu chay co mạy khoang, chay bắp vạ liệng pết, cáy. Tứ xạ nâng chăn khỏ, Huy Giáp đạ đảy lưởc pền xạ tảy khỏ hết pjọm bại dưởng mừa tẳng có bản cỏn mấư tàu đú cúa hoẹn Bảo Lạc, slảnh Cao Bằng. Tọ lăng 3 pi, Huy Giáp mì 12 fấn nắm nhằng chực đảy  tồng pửa cón. Áo Lương Văn Chiến, Chủ tịch UBND xạ Huy Giáp, hoẹn Bảo Lạc hẩư chắc:

“Cà này nèm bại dưởng mai mấư, ngần chèn bại pỉ noọng hết đảy ăn pi nắm đảy tồng thắn mai, tải 2 lẻ dú nẩy ngám mì 80% pỉ noọng mì điện dủng, sổ lườn khỏ nhằng mì 40% , lườn tem khỏ mì tềnh 20%, nẩy lẻ bại fấn chử chăn khỏ. Mừa tàng pây lẻ tó ngám mì 40% bại kha tàng đảy pjái bê tông.”

Xạ đảy chỉn pền xạ bản cỏn mấư, pỉ noọng cảng khỏ them pửa nắm nhằng mì bại tàng d

ưởng pang chỏi dim chèn pổn sle hết kin, bại fấn chèn pổn cúa tằng nặm mường pang chỏi hết kin dú búng pỉ noọng dân tộc nọi cần vạ khau pù, chang pửa bại kha tàng pây, mương phai vận xằng hết đảy đây. Nắm tan nắm mì tàng dưởng pang chỏi hẩư bại lủc slư, pỉ noọng hết rẩy nà tằng bại slấy slư tó chập lai mòn khỏ.

Pện dú Bản Phiêng Vàng quây tỉ hết fiểc cúa xạ Huy Giáp tềnh 9 cái hin, tàng mì lai lính, lai hin, dài. Nẩy lẻ bản mì thâng tềnh 90% lẻ lườn khỏ, lườn tem khỏ. Dú Phiêng Vàng nắm mì sóng điện thoại, nắm mì mạng, sliểu nặm dủng vạ ngám mì quạng 50 lườn pỉ noọng đảy dủng điện tẻm cúa tằng nặm mường…tọ Phiêng Vàng vận đảy chỉn pền bản cỏn mấư. Dú nẩy mì trường cấp ết nâng vạ 5 slấy lư. Slấy slư Tô Thị Vân ngám hòi mà trường tạy slư lăng pửa slinh lủc lải 2 chăn dau hí nhoòng ngần chèn đảy nọi pây fấn nâng chang 3 fấn pỉ xáu cón nẩy:

Băng: “Khỏi khảu mà hết fiểc dú nẩy pửa đú ăn bươn đảy 8 triệu tọ pửa nắm nhằng đảy lẻ trường slon dú búng tải 3 lẻ đảy nọi pây quạng 3 triệu mưn. Cà này lườn mì 2 tua lủc lẻ nắm đo chải dủng. Khỏi nắm ngầư lăng lai, tan ngầư mì kha tàng pây tẻo ngải vạ mì them fấn chèn pang chỏi hẩư slấy slư….”

 Bại mòn khỏ cúa pỉ noọng pửa xạ đạ đảy chỉn pền bản cỏn mấư hẩư hăn rọ dú xạ Huy Giáp. Nắm nhằng đảy pang chỏi tứ bại tàng dưởng pang chỏi cúa nặm mường, pỉ noọng dú nẩy ngải mẻn khỏ tò tẻo. Mòn nẩy hẩư hăn tứ fiểc ngòi chỉn bại dưởng mừa tẳng có bản cỏn mấư xằng đảy hết slặt slọ. Hạy cạ nắm cẩn khoái sle đảy chỉn pền bản cỏn mấư, lẻ bại lủc slư dú nẩy nắm mẻn kin phjắc kheo tang khẩu dá tả slư, bại pỉ noọng dú nẩy nắm mẻn khỏ lai pện nẩy, nhằng slấy slư nắm mẻn tốc nặm tha pửa ngậy thâng bại mòn khỏ tó nả.

 

VOV ĐB

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC