CHAY QUA CHANG SLUÔN MÌ PÀI MÙNG HƯA PỈ NOỌNG HẾT ĐẢY THEM NGẦN CHÈN
Thứ bảy, 08:15, 08/06/2024 HOÀNG CƯỜNG HOÀNG CƯỜNG
Pỉ noọng dú hoẹn Hà Quảng, slảnh Cao Bằng chay qua chang sluôn mì pài mùng nắm tan đây hẩư sức rèng cúa pỉ noọng, tẻo nhằng pang hẩư pỉ noọng hết rẩy nà vằn cảng chắc đăm chay nèm tàng dưởng slâư đây vạ ăn pi hết đảy hạng kỉ pác triệu mưn.
 

 

Lườn pí Đàm Thị Thảo dú Bản Hoàng, xạ Trường Hà, hoẹn Hà Quảng, slảnh Cao Bằng lẻ ết chang bại lườn đảy pang chỏi hết sluôn mì pài mùng sle chay bại thình qua. Lườn pí mì 100 triệu mưn, cáp xáu chèn pang chỏi cúa pạng nưa lẻ 150 triệu mưn them, lườn pí Thảo đạ dự bại cúa cái mà mùng sluôn sle chay qua. Pí Thảo lẩn cạ: Pí hết đảy ăn sluôn quảng xiên xích tẳng khoang, hết tàng nặm táng tưởi pền đấc hẩư 2 xiên co qua bại thình pện qua lưới, qua lê vạ qua lường. Lăng pửa chay lẻ pí hăn co cúa khửn pjòi, oóc bjoóc lầng vạ khót ăn lai.

Tàng dưởng đăm chay chang sluôn mì pài mùng vạ tưởi nặm pền đấc pang hẩư co cúa khửn pjòi, nắm dau fạ phân đét, tẻo nhằng nọi mẻn non nhẳn kin cắt. Nắm tan pện, pỉ noọng hết rẩy nà nhằng nọi đảy chèn dự da khả non, hết đảy bại thình cúa slâư đây, ỏn an hẩư sức rèng cúa pỉ noọng. Hăn đảy bại mòn đây tứ tàng dưởng đăm chay nẩy, lai pỉ noọng đạ xày căn hết nèm. Tó lẻ lườn nâng chang bại lườn đảy pang hưa hết sluôn mì pài mùng sle chay qua, chài Nguyễn Văn Quảng dú Bản Chá, xạ Ngọc Đào, hoẹn Hà Quảng, slảnh Cao Bằng hẩư chắc:

Tứ bại mòn đây cúa tàng dưởng đăm chay nẩy, lai pỉ noọng dú bại xạ chang hoẹn thâng slon xam, pjom đảy pạng nưa pang chỏi, pỉ noọng đạ pố them chèn hết sluôn đăm chay, pền tàng hết kin mấư. Chài Đàm Quang Đạo, Chủ tịch Hội Nông dân xạ Ngọc Đào, hoẹn Hà Quảng, slảnh Cao Bằng hẩư cạ, bại sluôn mác hết nèm tàng dưởng đăm chay slâư đây dú chang xạ đạ hết pền bại thình cúa hạp xáu nặm háng cà này.

“Pi chai, hoẹn Hà Quảng pang chỏi xạ Ngọc Đào hết đảy 3 ăn sluôn mì pài mùng, pạng nưa hưa fấn nâng, pỉ noọng pố them fấn nâng. Pi đú lẻ đảy pạng nưa au fẻ hẩư vạ slon pang mừa ngòi chướng. Slì tó nả, Hội Nông dân xạ vận slắng cạ pỉ noọng xày căn đăm chay nèm bại tàng dưởng mấư lai them sle pỉ noọng hết đảy them ngần chèn, cỏp fấn tả khỏ, tảy nải có pền thình cúa OCOP dú tỉ fuông”.

Tàng hết kin tứ chay qua chang sluôn mì pài mùng, hết tàng nặm táng tưởi pền đấc đạ pang hẩư pỉ noọng mì tàng đăm chay mấư. Nẩy tó lẻ dưởng đây sle pỉ noọng hết rẩy nà chắc hết nèm bại tàng đăm chay mấư, hết pền bại thình cúa slâư đây, ỏn an hẩư sức rèng cúa pỉ noọng./.

HOÀNG CƯỜNG

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC