DỦNG CCCD MÌ CHÍP VẠ DỦNG BHXH QUÁ TÀNG MẠNG SLE KHẢM CHỎI PỈNH MÌ LAI MÒN ĐÂY
Thứ sáu, 15:43, 12/04/2024 VOV TN VOV TN
Thâng cà này, thuổn thảy bại tỉ khảm chỏi pỉnh chang tằng nặm mường đạ hẩư pỉ noọng dủng thẻ CCCD mì chíp tối thẻ hẩư thẻ BHYT sle khảm chỏi pỉnh. Fiểc nẩy nắm tan pang hẩư bại cần hết fiểc dú tỉ khảm chỏi pỉnh nắm lẹo lai slì giờ tó nhằng chảo dưởng ngải hẩư bại pỉ noọng thâng khảm chỏi pỉnh. Xày tỉ pang hẩư pạng BHXH ngòi chực fiểc dủng bảo hiểm vạ tảng làn đảy fiểc poóc xóc pỉ noọng thâng khảm chỏi pỉnh dá kin đai chèn cúa BHYT.
 

 

 Thâng khảm chỏi pỉnh dú Trung tâm Y tế hoẹn Krông Pắc, slảnh Đắk Lắk, chài Nguyễn Văn Nam, dú xạ Ea K’Ly pày đú dủng thẻ căn cước công dân (CCCD) sle hết chỉa khảm pỉnh hăn hết đảy chăn khoái, ngám mẻn thả hối nâng lẻ đạ đảy roọng pây khảm pỉnh:

“Khỏi nọi pây khảm pỉnh tọ khỏi hăn hết pện nẩy hẳm đảy khoái. Tứ pửa au CCCD khảu sle hết bại thình chỉa khảm pỉnh ngám lẹo quạng 2 giây, cần pỉnh au chỉa cạ pây thâng bại tỉ khảm pỉnh nèm mai chang chỉa”.

Rèo ché H’Phương K Pơ, Phòng Tổ chức hành chính, Trung tâm Y tế hoẹn K.rông Pắc, slảnh Đắk Lắk hẩư chắc, cón nẩy pửa thâng khảm chỏi pỉnh pỉ noọng lèo thư lai thình chỉa, mẻn thả hâng. Mì lai cần bại tin mai dú tềnh chứng minh thư vạ dú tềnh thẻ bảo hiểm nắm tồng căn lụ hết tốc thẻ bảo hiểm hết hẩư fiểc mai chỉa sle khảm pỉnh nèm BHYT chập lai dưởng khỏ. Slì xẩư nẩy, pjom dủng bại thình chỉa quá tàng mạng sle khảm chỏi pỉnh, pỉ noọng thâng khảm pỉnh nắm lèo thư thẻ BHYT, pỉ noọng tan cẩn khảu fấn “VssID-Bảo hiểm xạ hội dú tềnh mạng”, căn cước công dân (CCCD) mì chíp lụ dủng VNeID thắn tải nhỉ sle khảm chỏi pỉnh. Tan cẩn au thẻ khảu máy lẻ thuổn thảy bại tin cúa cần khảm chỏi pỉnh xẹ mì dú tềnh máy lẹo:

“Pửa dủng thẻ BHYT, lai bảt thẻ mẻn khát lụ mì chử slư nắm hăn rọ  lầu nắm au khảu máy ngòi đảy, tọ tứ pửa mì CCCD lẻ hết đảy hẳm khoái ngải hẩư tằng pạng y tế vạ pỉ noọng. Pỉ noọng au hẩư lầu khoái lẻ lầu hết đảy khoái, au khảu máy bảt nâng lẻ hăn thuổn bại tin cúa cần pỉnh tọ pỉ noọng lèo pao thẻ CCCD khảu nắm hẩư mẻn mjản xẹ nắm mủng hăn rọ”

Tứ pửa dủng CCCD, dủng BHXH dú tềnh tàng mạng khảu khảm chỏi pỉnh BHYT, nắm tan pang hẩư pỉ noọng tằng pạng y tế tó hết fiểc đảy khoái cọp fấn pang hẩư fiểc khảm chỏi pỉnh hết đảy đây. Dả Nguyễn Thị Thu Ba, 63 pi lẻ cần đang slí chỏi pỉnh dú Bệnh viện Phổi Đắk Lắk hẩư chắc:

 “Khỏi dủng thẻ BHYT, dủng CCCD tó mì. Khỏi au thẻ BHYT hẩư bại pỉ noọng hết fiểc dú bệnh viện, hết đảy chăn khoái, ết slì đảy khảu viện, đảy slấy da khảm pỉnh, au da hẩư dá chắng mẻn pây nổp chèn.

Xày xáu mì fấn BHXH dú tềnh tàng mạng (VssID), dủng CCCD mì chip chang khảm chỏi pỉnh BHYT đảy ngòi lẻ fiểc đạ hết đảy chăn đây sle nọi pây bại thình chỉa mả cúa pạng BHXH. Thâng cà này, thuổn thảy bại tỉ khảm chỏi pỉnh BHYT đạ hẩư pỉ noọng khảm chỏi pỉnh BHYT bặng căn cước công dân mì chíp. Áo Lê Nguyên Bồng, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, BHXH Việt Nam hẩư chắc:

 “Cà này boong khỏi đang slí mì lai thình chỉa pửa pỉ noọng toỏng BHXH xẹ mì. Pện sổ BHXH, thẻ BHYT, quyết định đảy bại fấn pang chỏi, chỉa au chèn hưu, chỉa chỉn đảy chèn BHXH, chỉa chỉn vằn slinh cúa đếch eng, chỉa khảm sức rèng…. Boong khỏi xẹ hết pền bại thình chỉa dú chang fấn VSSID sle pửa pỉ noọng cẩn thâng bại thình chỉa nẩy lẻ tan cẩn khay fấn VSSID dú tềnh điện thoại lẻ đảy”.

Xáu lai mòn đây pện nẩy, tàng dưởng nẩy đạ đảy au khảu hết nèm dú thuổn thảy bại tỉ khảm chỏi pỉnh BHYT tằng nặm mường, tứ bại tỉ khảm chỏi pỉnh cúa xạ, cúa hoẹn thâng Trung ương. Sle pửa pỉ noọng lừm nắm thư rèo thẻ BHYT, lụ hết tốc, hết vái thẻ BHYT nắm mẻn xo hết tẻo. Fiểc dủng CCCD mì chíp vạ dủng BHXH quá tàng mạng, dủng VNEID nhằng pang hẩư cần pỉnh vạ pạng y tế hết bại thình chỉa đảy khoái, pang hẩư fiểc pjá chèn cúa pạng BHXH đảy ngải vạ rọ ràng./.

VOV TN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC