GIA LAI CHƯỚNG CHẮP NGHỂ TẮM HÚC PHẢI LÀI SLE CÁP XÁU TỎN RẲP KHÉC THÂNG DƯƠNG CHỒM BẢN CỎN
Thứ bảy, 08:00, 13/04/2024 vov Tây Nguyên vov Tây Nguyên
Tắm húc phải lai sli mì tẳm tởi ké cúa pỉ noọng cần Jrai vạ Bahnar dú slảnh Gia Lai.

Bại vằn đảy váng, ái thâng 30 pỉ noọng nhình cần Bahnar chang hỏm tắm húc phải lài dú bản tải 5, xạ Pờ Tó, hoẹn Ia Pa, slảnh Gia Lai tẻo chùa căn tắm húc dú tẩư chàn lườn chạn. Cần ké tó đạ tềnh 50 pi, mì tằng bại slao nóm. Pậu cạ xáu căn, xày tắm húc dú pì slửa, tin slửn. Pí Đinh Như, dú bản tải 5, xạ Pờ Tó, hẩư chắc:

 “Pửa cón bại dả slon hẩư bại pả, bai a. Tởi slổng mấư lẻ pỉ noọng nhình slon xam sle pjủc lừ slon hẩư bại slắm ón, ết lẻ slao nóm".

 Nhằng dú xạ Ia M'nông, hoẹn Chư Păh, slảnh Gia Lai, bại pỉ noọng nhình cần Jrai chang câu lạc bộ tắm húc bản Kép 2 lưởc ăn lườn chạn dú tỉnh chang bản sle tắm húc vạ pài khai phải lài. Nẩy lẻ tỉ chải kha chang tàng rẳp khéc thâng dương bản Kép 2. Thâng nẩy, khéc đảy chiêm bại lài sli dú slửa, slửn, tẩy thỉu mừng, tẩy phải... chăn cậy vạ đảy nẳng khảu ký húc tắm phải, táng lưởc thình cúa hăn ngám tha dự mừa lườn. Pí H’ Uyên Niê- cần hết cốc câu lạc bộ tắm húc hẩư chắc, cà này đạ mì công ty mai chỉa hết kin xáu CLB chảo dưởng đây chang fiểc chướng chắp nghể tắm húc cúa cần ké sle tẻo. Khéc dự hăn đây, bại nghệ nhân ăn bươn tó khai đảy quạng 5 triệu mưn.

“Hội Pỉ noọng nhình boong khỏi tối mấư phén phải lài sli pền thình cúa khai đảy. Pện phén phải lài sli nẩy boong khỏi hết pền ăn tẩy, cúa slủ chèn, slửa, poóc xu... sle khéc đảy thâng nẩy lưởc dự. Nghệ nhân nhỉn đảy công rèng cúa lầu, hăn nắt điếp vạ chướng chắp mòn đây cúa dân tộc".

 Chang tằng slảnh Gia Lai đạ mì 106 câu lạc bộ tắm húc phải, mì tềnh 1.600 pỉ noọng nhình hết. Vằn cảng mì lai cần them pửa phải lài sli đảy slảnh ngòi lẻ thình cúa đây chang tẳng có tàng hết kin tỏn rẳp khéc thâng dương chồm lỉn liểu. Slảnh Gia Lai tó ngòi phải lài sli lẻ thình cúa cẩn diếu chang pày Chướng chắp vạ hết pjòi them mòn đây cúa pỉ noọng dân tộc nọi cần cáp xáu rẳp khéc 4 fuông chang pày Tằng nặm mường tẳng có tàng hết kin ỏn tỉnh tởi slổng dú búng pỉ noọng dân tộc nọi cần vạ khau pù tứ pi 2021 - 2030. Cà này, phải lài sli đảy pài chồm chang vằn hội tói choong nào hang tuần, xường slì đảy có dú ảng cải Đại đoàn kết, tỉnh chang Thành phố Pleiku.

 A Nguyễn Thị Thanh Lịch- Phó Chủ tịch UBND slảnh Gia Lai hẩư chắc, slảnh ấn cón chướng chắp, cạ hẩư lai cần chắc vạ sle phải lài sli lẻ thình cúa chang tỏn rẳp khéc 4 fuông:

 “Boong khỏi ái on bại nghệ nhân, cần đạ xa thắp nắm sluốn cừn vằn sle hết pền thình cúa đây pện tỉ. Boong khỏi ngầư cạ hẩư lai cần chắc nẩy lẻ tàng hết kin, dỉ sle khéc thâng dự, cọp fấn khảu tàng hết kin hâng rì cúa slảnh Gia Lai”./.

vov Tây Nguyên

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC