LÂM ĐỒNG LỒNG RÈNG TỐI MẤƯ CHANG ĐĂM CHAY CHÌNH PIẾN PHJẮC MÁC SLÂƯ ĐÂY
Thứ năm, 08:52, 23/05/2024 VOT Tây Nguyên VOT Tây Nguyên
Lâm Đồng lẻ slảnh tải ết pỉ noọng đăm chay nèm tàng dưởng mấư. Bại thình cúa chang slảnh pện phjắc kheo, mác, bjoóc, cà phê... mì nả khóp đin mường vạ khai khảm nặm mường đai.

Tềnh 15 pi xa thắp vạ hết bại tàng dưởng đăm chay nèm slì mảu tứ pé hải- sluôn- thôm- lảng cỏoc- nà- đông mạy, kỵ sư công nghệ thông tin Bùi Ngọc Châu đạ tẳng có tỉ đăm chay Xứ Tiên quảng tềnh 2 héc ta dú xạ Hoài Đức, hoẹn Lâm Hà (Lâm Đồng), pền tỉ lỉn liểu dương chồm hẩư lai cần chang vạ noỏc slảnh.

Noỏc chay mằn mác, mì thôm pja, sluôn co cà phê, sluôn chay chè, búng chay co da, liệng cáy pjói pù, sluôn ương fẻ mạy... lườn chài nhằng chẳn dủng hua, slẩy cúa tua pja pé hải sle chình piến au đạm, khún pỏn au pây pỏn phjắc mác

Rèo kỵ sư Bùi Ngọc Châu, sle hết kin đảy đây, lườn chài nhằng mì phần mềm ngòi chực mì đây đo tứ khai dự, chình piến, toỏng ben, mai tỉ cần dự vạ slống cúa cái thâng tẳm lườn. Nhoòng pện, chình piến puôn khai chắc đảy rọ vạ lập slì:

“Cà này boong khỏi vận hết nèm tàng lỏ sluôn mác- thôm pja- lảng coỏc liệng tua cúa, dủng bại thình máy pỉ noọng ngải chắc. Boong khỏi mì bại thình máy mấư hết khoái vạ đây hưa pỉ noọng đăm chay chượng chảo đảy lai, đảy đây vạ khai hẳm đảy chá”.

Nắm tan dú tỉ đăm chay Xứ Tiên, thâng cà này, slảnh Lâm Đồng đạ mì tềnh 170 búng đăm chay phjắc mác slâư đây, xáu búng đin đảy mai chỉa rọ cốc co tềnh 1.580 héc ta. Tằng slảnh tó đạ mì 90 HTX, tỉ đăm chay dủng tàng mạng sle ngòi chực, tẳng có đảy 182 tàng cáp căn hết kin xáu tềnh 200 công ty, HTX vạ ái thâng 17.000 lườn pỉ noọng hết nà rẩy. Quá tỉ, chẳn dủng dưởng đây, đăm chay chang tởi mấư mì heng tiểng vạ cúa cái kin van. Cà này, lai tỉ đăm chay phjắc mác slâư đây dú Lâm Đồng khai đảy tứ 5 - 8 tỷ mưn mọi héc ta ăn pi, mì búng chay bjoóc tảy chèn nhằng hết đảy thâng 24 tỷ mưn mọi héc ta ăn pi.

Áo Nguyễn Văn Châu, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp vạ Phát triển Nông thôn Lâm Đồng hẩư chắc, fiểc dủng tàng mạng chang đăm chay, chình piến vạ khai dự phjắc mác chăn cẩn diếu chang tàng hết kin tởi mấư. Nhoòng pện, slảnh đang slí tẳng có vạ cạ lai cần chắc búng đạ hết kin pền, có lớp slon pang, cạ mừa tàng dưởng đăm chay, hẩư dim chèn pổn háp lỉ nọi hẩư pỉ noọng hết nà rẩy, HTX vạ công ty đăm chay dú tỉ fuông. Áo Nguyễn Văn Châu, cạ:

“Fiểc dủng tàng mạng chang hết kin cà này boong hây ết slim hết nèm. Nắm pây lả, hết hẩư khoái, pây cón sle lẩp dủng bại thình máy, tàng dưởng mấư tứ chay, ngòi chướng, slau củ, chình piến, mai rọ cốc co. Dủng tàng mạng slau đảy lai cúa cái đây, tàng hết kin đăm chay cúa slảnh đảy hâng rì”.

Lâm Đồng ấn cón thâng pi 2025, mì nọi tó fấn nâng cúa cái đăm chay đảy khai dự ỏn tỉnh, chang tỉ fấn lai cúa cái đăm chay slâư đây, hết pền lừ khai khảm nặm mường noỏc đảy tềnh 600 triệu USD. Sle hết đảy pện tỉ, slảnh đạ có pền Hỏm tẳng có vạ slắng cạ dủng tàng mạng chang đăm chay, chình piến vạ khai dự cúa cái slâư, nọi tó fấn nâng pỉ noọng hết rẩy nà chắc dủng tàng mạng, fấn nâng HTX vạ công ty đăm chay chang slảnh khai dự quá mạng, mì tàng lỏ mấư chình piến, khai dự cúa cái đăm chay./.

VOT Tây Nguyên

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC