MÀ THẠCH AN KIN THÌNH CÚA HOM VAN CÚA KHAU PHJA ĐÔNG BẮC
Thứ tư, 08:00, 17/04/2024 TUẤN ANH TUẤN ANH
Tứ thình nâng kin ăn vằn cúa pỉ noọng dú búng khau pù slảnh Cao Bằng, cà này Lường phẩn đạ đảy khai thâng lai tỉ chang tằng nặm mường, pền thình cúa đây kin nâng pửa pỉ noọng tàng quây mà dương Cao Bằng dự mừa hẩư pỉ noọng chang lườn.
 

 

Thâng thị trấn Đông Khê, (hoẹn Thạch An, slảnh Cao Bằng), pỉ noọng xẹ hăn lai tỉ khai bại hộp Lường phẩn mì lai cần thom căn xa dự, lường phẩn đảy pỉ noọng pây hết kin quây dự pây hết quà lụ pửa khửn mà dương Cao Bằng hòi tẻo tó dự pây nèm.

Pửa đú, Lường phẩn tan đảy pỉ noọng dú nẩy hết khai chang bại vằn slì mồm, fạ đét boọng kin sle dặm. Ché Nông Thị Lệ Thuỳ - chẩu cúa tỉ hết Lường phẩn nâng lẩn tẻo cạ: pửa tỉ, pỉ noọng dú Thạch An hung co thạch tan đăng fầy vạ hết pền lẻ chẻ chang nặm cắt nhoòng xằng mì tủ cắt bặng cà này. Lăng mà lai cần pây tẻo dự hăn kin van lẻ vằn hẳm mì lai cần chắc thâng thình cúa đây kin nẩy vạ Lường phẩn Thạch An tó đảy khai pây lai tỉ chang tằng nặm mường.

“Khỏi hết Lường phẩn nẩy lẻ táp au sle cúa cần ké, pửa tỉ xằng mì ga, mì điện tồng cà này, tan đăng fừn đai. Hung đảy cân nâng thâng 2 cân co Lường phẩn, đảy 2 thâng 3 nạo Lường phẩn lẻ lèo au lồng chạu pây chẻ nặm sle đảy hâng. Cà này tởi mấư dá lẻ dủng điện, dỉ hết đảy khoái, Lường phẩn tó hẳm đây vạ vận kin van”.

Khảu slì pôm pửa hết đảy lai, vằn nâng lườn ché Thùy khai ái đảy thâng 3 xiên hộp Lường phẩn, ái thâng 3 tấn, fấn lai khai thâng bại slảnh, thành phố pện: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh... vạ pỉ noọng thâng lỉn liểu dú Cao Bằng dự mừa hết quà. Bại vằn hua bươn 4 mái cạ xằng thâng slì khai đảy lai pện tọ lườn ché đạ mì 10 cần hết công cẩn cản quá vằn. Dỉ toỏng Lường phẩn khảu thùng hẩư khéc Ché Lương Thu Lành dỉ cạ pện nẩy:

“Noọng hăn hết dú nẩy đây quá pây hết công nhân nhoòng đảy dú xẩư lườn, păn lầng ăn vằn tó hết đảy tứ 400 xiên thâng 500 xiên mưn. Noọng tó ái hết fiểc nẩy hâng vằn nhoòng ché Thùy tó chăn đây slim, bại noọng ỏn slim hết fiểc”.

Đảy chủn pền thình cúa OCOP 3 tiểm cúa slảnh, pi 2022, Lường phẩn Thạch An tẻo đảy chủn pền thình cúa đăm chay chăn đây cúa nặm mường lầu. Tứ tỉ vằn cảng mì lai cần chắc thâng vạ mì pày quá Thạch An xày dự kỉ hộp mừa hẩư pỉ noọng chang lườn. Chài Nguyễn Văn Bảo (hoẹn Lục Ngạn, slảnh Bắc Giang) cạ lầu chăn nắt kin Lường phẩn Cao Bằng, chài cạ:

“Khỏi lẻ cần nâng xường slì pây Cao Bằng tẳm pi 2019, pày tầư quá Thạch An khỏi tó dự Lường phẩn mừa. Mọi pi pây tẻo quạng 10 pày lẻ pày tầư tó dự kỉ chủc hộp mừa lườn păn pỉ noọng hết tó công ty. Kin van nhoòng pện pày tầư khửn mà lẻ bại pỉ noọng tẻo phác dự”.

Cà này, tằng hoẹn chay ái thâng 400 héc ta co lường phẩn, thình co nẩy pền co chay lai chang tàng hết kin dú tỉ fuông vạ hết Lường phẩn khai tó pang hẩư lai pỉ noọng hết đảy ngần chèn ỏn tỉnh. Lường phẩn cúa Cao Bằng vằn cảng đảy pỉ noọng dú lai tỉ chắc thâng vạ xa dự nhoòng nắm dủng thình lăng tọ vận kin van, tẹo.

Lường phẩn Thạch An (Cao Bằng) cà này đạ mì khai dú lai tỉ chang tằng nặm mường. Kin ám Lường phẩn hom van đạ hết hẩư khéc xẩư quây cảng hăn nắt thình cúa đây kin cúa búng khau phja, đin nặm Cao Bằng./.

TUẤN ANH

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC