XUÂN MÀ DÚ XẠ BẢN CỎN MẤƯ PJÒI ĐÂY TẦU ĐÚ CÚA SLẢNH YÊN BÁI
Thứ năm, 08:00, 22/02/2024 THỪA XUÂN/VOV TÂY BẮC THỪA XUÂN/VOV TÂY BẮC
Chang 10 pi quá xáu mòn cáp slẳt cúa pỉ noọng, mòn lồng slim cúa bại pạng hết fiểc vạ tảy nải xéng khửn cúa pỉ noọng, xạ Tuy Lộc đạ tối mấư mọi thình, chăn pền xạ tầu đú cúa slảnh Yên Bái đảy chủn pền xạ bản cỏn mấư pjòi đây.
 

 

Tuy Lộc lẻ xạ nâng fấn lai pỉ noọng tan hết rẩy nà dú cằn tả Hồng cúa thành phố Yên Bái, mì tôm nhả vạ bại tàng mương hạp xáu đăm chay bại thình phjắc mác, nhoòng pện xạ đạ ngòi đây thâng fiểc có pền bại tàng hết kin nèm tàng dưởng đăm chay lai sle khai.

Nèm tàng lỏ cúa xạ, cáp xáu bại dưởng đây slặn mì mừa tôm đin vạ tàng đăm chay tẳm lai pi quá mà cúa pỉ noọng, chang bại pi quá, pỉ noọng dú xạ Tuy Lộc, thành phố Yên Bái đạ lồng rèng tối bại búng hết nà đảy nọi quá chay phjắc, pền bại tổng nà phjắc kheo lướp xáu lai thình phjắc dú bại bản pện: Xuân Lan, Minh Thành, Minh Long…, ết lẻ chang slì nèn, bại đon phjắc cúa pỉ noọng cảng kheo lướp, pjòi đây.

Lườn pí Nguyễn Thị Ngoan dú bản Minh Long mì 6 sào nà, cà này pí đạ tối thuổn thảy quá chay bại thình phjắc mác nèm slì mảu pện: thúa, phjắc xú pao, nàm quá, bại thình phjắc hom... khai đảy chèn tẩp lai pày pỉ xáu hết nà, chay bắp. Tan khai chang slì nèn lẻ tó đảy thâng kỉ chủc triệu mưn:

 “Hết nà khẩu lẻ lèo thuổn lai chèn cốc, thuổn lai công rèng vạ thả hâng pện tọ khai tó ngám đảy tấng hết phjắc. Cảng chăn mà lẻ đăm phjắc mái cạ khỏ pện tọ đảy hẳm lai chèn lẻ lầu tó dón sle đảy ỉ nâng nhằng hạy cạ hết nà, đăm bắp lẻ nắm sle đảy slắc mưn”.

Tuy Lộc mì ái thâng 100 héc ta đăm phjắc. Sle phjắc kheo pỉ noọng chay pền vằn cảng đây lẻ ăn pi xạ cáp xáu pạng Nông nghiệp có bại pày slon pang pỉ noọng mừa đăm vạ ngòi chướng phjắc mác slâư đây. Ết lẻ, xáu mòn pang chỏi cúa thành phố Yên Bái, xạ đạ có pền HTX đăm chay phjắc kheo slâư đây Tuy Lộc sle có pền búng đăm phjắc kheo slâư đây, xày tỉ slắng cạ pỉ noọng pền chay thình phjắc lăng sle ngám hạp. Bại thình phjắc tó xày đảy táp chỉa mai rọ cốc co tỉ đăm chay.

Cà này păn lầng héc ta nâng chay phjắc đạ hết đảy 200 triệu mưn, mì bại búng pện dú bản Minh Thành ăn pi héc ta nâng pỉ noọng nhằng hết đảy 500 triệu mưn. Áo Nguyễn Mạnh Huân, Giám đốc Hợp tác xạ đăm phjắc slâư đây Tuy Lộc, thành phố Yên Bái hẩư chắc:

 “Pửa cón cạ thâng Tuy Lộc tan chắc cạ nẩy lẻ búng chay phjắc kheo, nắm mì mòn lăng táng. Tứ vằn đăm phjắc slâư đây lẻ đạ mì lai pỉ noọng chắc thâng. Chá khai phjắc lẻ tó mì slì khửn lồng táng căn pện tọ tởi slổng cúa pỉ noọng tó vằn cảng đây đo”.

Pạng xảng tàng hết kin tứ chay phjắc kheo lẻ lai lườn pỉ noọng dú Tuy Lộc nhằng liệng cáy, liệng mu, chay bjoóc, puôn khai bại thình đai them... pjom pện tởi slổng cúa pỉ noọng vằn hẳm đây đo, pỉ noọng cảng them mắn slim xày xáu bại pạng hết fiểc hết pjọm bại fấn chang chướng chắp bản cỏn mấư pjòi đây. Thâng cà này, thuổn thảy bại kha tàng pây tẻo chang bản; tàng pây rẩy, pây nà vạ tàng mương tải nặm mà nà cúa xạ đạ đảy hết mấư đây; tằng 6 bản chang xạ xày mì lườn họp bản vạ mì đo bại thình cúa dủng. A Phạm Thị Nhâm dú bản Minh Thành hẩư chắc:

 “Tẳm pửa đảy chủn lẻ xạ tầu đú cúa slảnh hết pjọm bại fấn chang chướng chắp bản cỏn mấư lẻ khỏi hăn chang xạ đạ tối mấư chăn lai tứ tàng pây tẻo, tàng điện, tỉ khảm chỏi pỉnh mọi thình xày đây. Tởi slổng cúa pỉ noọng tó vằn hẳm đây đo, pỉ noọng xày căn kin dú đây vạ pang chỏi căn chang hết kin”.

Bí thư Đảng ủy xạ Tuy Lộc, thành phố Yên Bái Vũ Kim Việt hẩư chắc: lăng pửa xạ đảy chủn pền xạ bản cỏn mấư khảu pi 2014, bại pạng hết fiểc tằng pỉ noọng chang xạ đạ lồng rèng xày căn chướng chắp xạ lườn vằn hẳm pjòi đây, chang tỉ ngòi đây thâng fiểc có tàng hết kin tứ chay phjắc vạ chượng chảo nèm tàng dưởng slâư đây.

 “Xạ Tuy Lộc đạ mì bại mòn tối mấư mủng hăn rọ ràng; tởi slổng cúa pỉ noọng vằn hẳm đây đo. Xáu tàng lỏ chướng chắp bản cỏn mấư nắm mì vằn tặng, boong khỏi xẹ lồng rèng chướng chắp xạ lườn vằn cảng đây pjòi them, hết quảng them bại kha tàng sle pỉ noọng pây tẻo đảy ngải; lồng rèng slắng cạ pỉ noọng păn nhác pền thình vạ slau thom slâư đây; có bại pan chiềng xướng, hảt sle pỉ noọng xày căn hôn hỉ, ết lẻ chang slì xuân pi mấư”.

Pi 2024, bại pạng hết fiểc tằng pỉ noọng đạ mì bại mòn ấn cón sle tảy nải hết chang pi mấư pện: hết bại kha tàng pây tẻo chang bản quảng them, vằn cảng nọi pây bại lườn khỏ chang xạ, pỉ noọng hết đảy lai ngần chèn tềnh búng đin đăm chay nâng tứ fiểc xa tỉ khai dự hẩư pỉ noọng vạ hết nèm bại tàng dưởng đăm chay mấư... sle mọi pi mấư mà thâng tẻo mì them lai mòn hôn hỉ tứ bại xạ bản cỏn mấư tầu đú cúa búng đin Tây Bắc./.

THỪA XUÂN/VOV TÂY BẮC

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC