BẠI SLẮNG CẠ MỪA LIỆNG PJA XĂNG CHANG DOÒNG CHANG SLÌ CHIẾT HÍ MÌ LAI TỐI PIẾN
Thứ ba, 15:39, 16/04/2024 TT KHUYẾN NÔNG VIỆT NAM TT KHUYẾN NÔNG VIỆT NAM
Bại vằn ngám quá chiết hí dúng pạng Bắc mì lai tối piến hết hẩư bại doòng pja liệng dú tềnh bại kha tả, bại pé nặm mẻn sliểu ô xy tải thâng pja mẻn thai lai, Lăng nẩy lẻ bại slắng cạ ngòi liệng pja xăng chang doòng pửa chiết hí tói piến sle pỉ noọng nắm mẻn tốc vải lai chèn cúa
 

Sle tảng làn slái hải pửa liệng pja xăng chang doòng dú tềnh tả, tềnh pé, Trung tâm Khuyến nông tằng nặm mường slắng cạ pỉ noọng lèo mì pản fáp lập slì pện lăng nẩy:

1. Ngòi ấn páo chiết hí lầng, ngòi nặm slâư lụ slẳm, lai nọi pền rừ, ngòi pja lòi rènh lụ bấu sle mì pản fáp tảng làn lập slì.

2. Pỉ noọng lèo chắp xặp đo bại thình máy sle mì ô-xy pện (khuảt nặm, máy bơm,...) sle lập xì au ô xy hẩư pja pửa cẩn diếu.

3. Au bại ben phon mà khoen dú bại coóc doòng liệng pja sle khả khuẩn pja nắm mẻn pền pỉnh.

4. Pửa pja đo cải pền khai lẻ pỉ noọng lèo khai lập slì nắm liệng lai pja quả chang doòng nâng, lai tải ết lẻ khối doòng nâng liệng đảy 10 cân pja.

5. Lèo au ô-xy hẩư pja pửa nâư chạu vạ tằng cẳm. Pửa chiết hí tối piến, pja nắm lòi híu lẻ pỉ noọng nắm pền khun pja lụ hẩư pja kin nọi, phiến fiểc pja nắm kin đảy bại thình cúa khun pja xẹ hết hẩư nặm mẻn slẳm.

6. Pja thai lèo đảy slau thom nèm slắng cạ nắm đảy khuýt mọi tỉ hết slẳm slá vạ pải pét pỉnh hẩư bại búng xẩư xảng.

7. Pửa pja rèng tẻo lẻ pỉ noọng cẩn hẩư pi kin đo, ngòi khảu pja kin híu cặn tầư sle khun ngám hảp. Cúa khun pja lèo đo bại thình vitamin, mì men vi sinh sle pja rèng khoái.

TT KHUYẾN NÔNG VIỆT NAM

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC