BẠI SLON PANG MỪA CHAY CHƯỚNG CO MÁC MUỔNG PỀN SLỌI
Thứ ba, 15:55, 28/05/2024 BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN
Mác muổng lẻ thình mác chay ngải, mái pện sle ăn mác cải, pền slọi lẻ pỉ noọng lèo chay chướng nèm kỵ thuật.
 

Slì mảu chay

Co mác muổng chay đảy quá pi, tọ đây tải ết lẻ pỉ noọng pền chay khảu slì fân. Pỉ noọng nắm pền chay khảu slì fạ đét pích lụ dên tót.

Lưởc co fẻ

Pỉ noọng pền lưởc bại co fẻ au cáng mà cáp cốc, bâư kheo ón, nắm mì ròi non pỉnh kin cắt.

Kéc chay vạ ngòi chướng co mác muổng

Pỉ noọng chay mọi co quây căn tứ 8 thâng 10 xích.

Cón pửa chay tứ bươn nâng thâng 3 bươn, pỉ noọng tào xum quảng ái táy và mừ nâng, lẩc quạng 4-5 cháp dá au lồng tứ 20-30 cân khún lảng, cân nâng thâng 2 cân super lân + chàng khún kali nâng + 3-5 chàng phon. Cồn lầng xáu tôm dá puồi lồng sle cón pửa chay quạng bươn nâng.

Sle co mác muổng khửn pjòi vạ khót lai mác lẻ pỉ noọng tào rù lẩc nâng dú chang xum mác, slẻc bầu vạ au co mác lồng dá au tôm mà nhặn cốc khảu mắn vạ au mạy mà pắc lồng sle co mác nắm mẻn tốm.

Au nhù lụ au nhả mà pốc khảu cốc mác pây sle tôm dấu vạ chang bươn đú ngám chay pỉ noọng pền tưởi nặm lầng, lăng tỉ 3 vằn lẻ tưởi pày nâng. Hạy cạ fạ đét pích, fạ lẹng lẻ pỉ noọng tưởi nặm hẳm lai, hạy cạ fạ phân lẻ nắm cẩn tưởi.

Pửa co mác buốt đảy them 3 bâư lẻ pỉ noọng pền bít nhỏt pây. Pửa co mác buốt nhỏt pày mấư lẻ pỉ noọng pền bít pây 3 pày dá chắng hẩư co mác buốt nhỏt khửn slung.

Pửa co mác khửn cải pỉ noọng pền slắp bại cáng na, cáng tem tôm, bại cáng mẻn non nhẳn kin cắt.

Pửa nhả dú cốc mác khửn slung quạng 2 cháp lẻ pỉ noọng pền phát slâư dá thom nhả pốc khảu cốc mác pây.

Hết hẩư co mác oóc bjoóc khoái: Tói xáu co mác muổng ké lẻ pỉ noọng au da mà phun pửa co mác puốt bâư ón đảy tứ bâư nâng thâng 2 bâư, co hẳm ón lẻ phun da pửa bâư ón buốt đảy tứ 2-3 bâư. Pỉ noọng au bại thình da pện Paclobutrazol 10% mà pha xáu 5-10 lít nặm, tưởi khửn bâư vạ tưởi khảu cốc mác pây, lăng tỉ chực hẩư cốc mác dấu chang quạng 20 vằn. Lăng 2 bươn lẻ dủng da KNO lụ Dola 02X.

Pao chực bjoóc vạ mác eng: Pỉ noọng pền au da (Pyrinex, Sago Super, Butyl) mà phun sle bjoóc mác nắm lấn, pỉ noọng pền phun 2 pày.

Chang pửa nẩy hạy cạ fạ phân lai, ết lẻ phân khảu tằng cẳm lẻ nâư lăng pi noọng pền chù co mác sle bại nậu bjoóc xằng đảy dụ lấn pây, cáp xáu fun da tảng lan pỉnh lài bâư. Fạ phân lẻ pỉ noọng lèo phun da. Pửa co mác khót ăn eng lẻ pỉ noọng tẻo phun da tảng làn pỉnh thán thư pày mấư.

Lăng pửa khót mác xường slì mì ăn mác eng lấn chang quạng 35-45 vằn. Quá slì nẩy lẻ mác nắm nhằng lấn. Thâng pửa nẩy pỉ noọng pền pao ăn mác khảu sle tảng làn non kin cắt.

Sle co mác muổng oóc bjoóc lai lẻ pỉ noọng pền phun da ka-li-nitơ-rát (KNO3), pỉ noọng pền phun hẩư bâư lằm lẹo. Lăng pửa phun tứ 3-7 vằn lẻ co mác muổng xẹ oóc bjoóc.

Ăn pi pỉ noọng pền pỏn khún NPK 2 - 4 pày sle co mác khửn pjòi.

Pửa co mác đang slí oóc bjoóc, khót ăn lẻ pỉ noọng pền pỏn bại thình khún mì kali sle ăn mác cải vạ van.

Pửa slau củ pỉ noọng pền pỏt mác pửa fạ khăm, khấư. Lăng pửa củ mác pỉ noọng pền slắp bại cáng mác ké, bại cáng mẻn non nhẳn vạ pỏn khún ngòi chướng co mác hẩư mảu mấư./

BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC