CẰM SLẮNG CHAY CHƯỚNG CO MÁC HÁU CHANG ĐÔNG MẠY ĐẢY ĐÂY
Thứ ba, 00:00, 30/04/2024 Dân tộc và phát triển Dân tộc và phát triển
Pỉ noọng dú bại xạ búng slung đạ lồng rèng chay co mác háu chang đông sle mì them ngần chèn, tởi slổng cúa pỉ noọng vằn hẳm đây đo vạ chực đảy đông mạy hâng rì. Sle co khửn đây, khai đảy lai mác, pỉ noọng pền ngòi chướng co mác háu nèm kỷ cằm slắng lăng nẩy:

Slì mảu chay

Hạy cạ chay co mác háu tứ co lẻ chay khảu bươn 4, pửa co xằng oóc bjoóc, nặm chang co mì nọi.

Hạy cạ chay co tứ lảc sle chảy khảu bươn 4-9, vằn mì phân, dặm, dấu.

Tỉ chay co mác háu đây

Pỉ noọng pền chay dú búng slung 800-900 xích tò khửn, đây tải ết lẻ tứ 1000 – 1500 xích pỉ xáu nả nặm pé hải. Khuốp pi dặm dẹ, tôm phốc, mì lai đạm kali, chang đông mạy bang

Lưởc fẻ

Muối fẻ ương pền co: lẻ bại co ương chang sluôn đảy tứ pi nâng thâng 2 pi, slung 2 cháp puốn- 3 cháp, mì tứ 5 - 7 bâư, nắm mì non pỉnh.

Co tức oóc chay rì puốn cháp nâng, nắm mẻn ruồi, rộm lụ non pỉnh

Chay vạ chướng co mác háu

Pỉ noọng pền hẳm vợi bại co mạy tắm, dom sle mạy cải đo dà khăm dá tào xum co quây co quạng 3- 4 xích. Co mác háu nắm tào chay lẩc tọ pền nhặn cốc. Tôm đông ngám tào nhằng pjòi nắm dủng khún pỏn.

Co mác háu đảy chướng chang 3 - 5 pi đú.

Pi tải 1: Chướng pày nâng thâng 2 pày, phát bại thau mạy cản, nhả rổc, xổi tôm vạ puồn xảng cốc co mác háu, nắm bác khảu mằn tẩư tôm.

Pi tải 2,3: Chướng 2 thâng 3 pày

Pỏn khún ngám hạp vạ phát bại thau mạy cản, nhả rổc.

Pi tải 4,5: Chướng co mác 2 pày

Slau củ vạ chình piến

Quạng bươn 10 thâng pjọm bươn 11, pửa mác háu đạ ké lẻ pỉ noọng au pjạ bác tằng chúm au mà thác hảo lụ sấy ngoòng.

Củ thâng tầư sấy thâng tỉ, pửa sấy ngoòng lẻ khủa lầng sle fầy ngám hạp, thâng pửa hăn pước mác đăm đâu, héo nhẻo vạ mì mỉn khao dú noỏc lẻ mác đạ hảo.

Lụ pửa ngám củ mác mà đính lồng nặm fẩt đăng 2 - 3 phút dá au oóc pjái sle khấư pước chắng au pây thác hảo lụ sấy ngoòng, hết pện nẩy thuổn lai công pện tọ mủng pước mác chăn đây.

Mác hảo đạ đảng lẻ pỉ noọng au khảu tủi ni lông phúc mắn sle nưa xá lụ chàn lườn dú tỉ khấư sle nắm vái. Mác háu mì dầu phết nọi mì mèng mỏt, pện tọ sle hâng chang lườn lẻ hâng hâng au oóc ngòi hăn dấu lẻ au pây thác đét tẻo./.

Dân tộc và phát triển

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC