ĐĂM CHAY VẠ NGÒI CHƯỚNG CO QUỂ
Thứ ba, 08:00, 02/04/2024 BÁO DT&PT BÁO DT&PT
Quể lẻ thình co hạp xáu chay dú bại búng dấu, fạ phân lai, tôm đeng luộn tôm dài, nắm mẻn nặm thuổm. Sle chay co quể đảy pjòi, khai tảy chèn, xỉnh pỉ noọng xày tỉnh mừa slon pang chang đăm chay vạ ngòi chướng lăng nẩy.
 

 

Slì mảu chay

Mảu Xuân-Hè: Lẻ mảu chay co quể, pửa fạ phân lai lẻ pỉ noọng chay tứ bươn 3 thâng bươn 5. Hạy cạ fạ dặm, phân lai lẻ chay pjọm khảu pjoỏng bươn 6.

Mảu Thu: Chay khảu bươn 8 vạ bươn 9.

Lưởc fẻ

Pỉ noọng au fẻ dú bại co đạ chay đảy 15 pi tò khửn, nắm mẻn năng mjản, nắm mì non pỉnh kin cắt. Ăn pi khảu quạng hang bươn lảp khảm hua bươn chiêng lẻ fẻ quể ké. Pỉ noọng xường slì slau củ lai khảu bươn nhỉ, bươn slam. Muối au mà lẻ poóc lứp noỏc pây, thác khấư dá pỉ noọng au pây ương.

Tôm chay

Pỉ noọng lưởc bại búng đin dài, phốc, nắm chay dú bại tỉ tôm puồi. Co quể pền chay dú bại pù lính mừa pạng tha vằn sle đo đét chỏi. Cón pửa chay lẻ phát nhả slâư.

Pỉ noọng tào xum quảng quạng xích nâng, lẩc quạng slam cháp puốn, mọi xum au lồng 15 cân khún lảng coỏc.

Đăm chay, ngòi chướng

Slì chay co quể đây tải ết lẻ khảu slì Xuân. Pỉ noọng chay chang slì thu tó đảy pện tọ phjến bại xá phân. Tôm chay lèo đo dấu vạ chay mọi co quây căn ngám hạp.

Thâng pửa co quể khửn lẻ nhả rổc, pỉ noọng lèo bjai nhả, slắp thau cản khửn co mạy pây.

Pửa chay đảy 3-4 pi lẻ co buốt lai cáng, nhoòng pện khảu slì dên lụ hua slì Xuân pỉ noọng lèo làn cáng pây pjoỏng, sle co khửn dàu, thâng pjủc poóc pước ngải. Nắm đảy hẳm xẩư co quả.

Đông quể chay chang 4 pi lẻ păn pền 7 pày chướng đông.

Tói xáu bại đông quể chay khảu mảu Xuân hè lẻ tứ pi tải ết thâng pi tải slam lèo chướng đông mọi pi sloong pày, pi tải slí lẻ chướng pày nâng.

Tói xảu đông chay khảu slì Thu lẻ pi đú chướng pày nâng, tứ pi tải 2 thâng pi tải 4 chướng mọi pi sloong pày.

Pỏn khún

Lăng pửa ương đảy 15 vằn lẻ ngảt. Pửa co fẻ đảy 3 thâng 5 bươn lẻ pỉ noọng pỏn bại thình khún vô cơ. Pỉ noọng pền bjai nhả lầng vạ pao hẩư tôm dấu lầng.

Tảng làn noon pỉnh

Co quể xường slì mì non cắt bâư; pỉ noọng dủng da khả non thình

Trebon 0,2%.

Tói xáu non cắt co lẻ pỉ noọng dủng tẻn sle non mà tom vạ pắt non, khả non.

Pỉnh “tua mực” lẻ lèo hẳm vạ chít pây sle nắm pét bại co đai.

Slau củ

Co quể hạy cạ chay tứ fẻ kiết cáng lẻ lăng 6 thâng 7 pi đảy loỏc năng, pện tọ hạy cạ chay tứ ương fẻ lẻ lèo lăng 20 pi chắng đảy củ.

Chang pửa chay lẻ lẻo hẳm bang sloong pày. Hạy cạ chay tứ ương fẻ lẻ hẳm pày đú pửa đảy 8 thâng 10 pi, pày tải nhỉ lẻ khảu 15 pi./.

BÁO DT&PT

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC